Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 301-400

Katalog wyżej: 1-1000

Lista artykułów:


Druk nr 365

Nr Druku
365

KomisjaOpinia
Komisja Ochrony ŚrodowiskaPozytywna

Treść zagadnienia
w sprawie przyjęcia „Strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050. Miejski Plan Adaptacji”, stanowiącej politykę m.st. Warszawy w zakresie podejmowania działań zapobiegających i łagodzących negatywne skutki zmian klimatu.

Wnioskodawca
Prezydent m.st. Warszawy

Termin Rozpatrzenia
TerminNr sesji
04-07-2019XV

Pliki
Druk nr 365 (skan)
Druk nr 365 (wersja tekstowa)
zał.

Informacje dodatkowe
Pierwsze czytanie - Komisja Ochrony Środowiska

Uchwała/stanowisko
NumerDataSzczegóły
XV/339/201904-07-2019Szczegóły


Wprowadził Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 2019-06-28
Aktualizujący Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 2020-03-09
Zatwierdzający Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 2020-03-09
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-03-09
Wersja standardowa