Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 301-400

Katalog wyżej: 1-1000

Lista artykułów:


Druk nr 357

Nr Druku
357

KomisjaOpinia
Komisja Ładu PrzestrzennegoPozytywna

Treść zagadnienia
w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Wnioskodawca
Prezydent m.st. Warszawy

Termin Rozpatrzenia
TerminNr sesji
13-06-2019XIV

Pliki

Druk nr 357 (skan)
Druk nr 357 (wersja tekstowa)

Pierwsze czytanie - Komisja Ładu Przestrzennego

Informacje dodatkowe
Projekt uchwały ostatecznie wycofany przez Prezydenta m.st. Warszawy pismem OU-WWD.0006.82.2019.BZI z dnia 27.06.2019 r.


Wprowadził Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 2019-06-07
Aktualizujący Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 2020-03-09
Zatwierdzający Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 2020-03-09
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-03-09
Wersja standardowa