Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 1201-1300

Katalog wyżej: 1001-2000

Lista artykułów:


Druk nr 1238

Nr Druku
1238

KomisjaOpinia

Treść zagadnienia
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji ds. referendum w referendum gminnym zarządzonym na dzień 26 marca 2017 roku.

Wnioskodawca
Prezydent m.st. Warszawy

Termin Rozpatrzenia
TerminNr sesji
16-02-2017LXIII

Pliki

Informacje dodatkowe
 


Wprowadził Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 2017-02-15
Aktualizujący Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 2017-02-15
Zatwierdzający Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 2017-02-15
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-02-15
Wersja standardowa