Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 1201-1300

Katalog wyżej: 1001-2000

Lista artykułów:


Druk nr 1211

Nr Druku
1211

KomisjaOpinia
Komisja Ładu PrzestrzennegoPozytywna

Treść zagadnienia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 49/1 z obrębu 6-01-04 położonej w rejonie ulicy Żelaznej .

Wnioskodawca
Prezydent m.st. Warszawy

Termin Rozpatrzenia
TerminNr sesji
09-02-2017XLI

Pliki

Informacje dodatkowe
Pierwsze czytanie - Komisja Ładu Przestrzennego. Projekt uchwały ostatecznie wycofany przez Prezydenta pismem OU-KRD.0006.58.2017.BZI z 09.05.2017 r.


Wprowadził Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 2017-02-03
Aktualizujący Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 2017-05-10
Zatwierdzający Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 2017-05-10
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-05-10
Wersja standardowa