Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 2101-2200

Katalog wyżej: 2001-3000

Lista artykułów:


Druk nr 2187

Nr Druku
2187

KomisjaOpinia

Treść zagadnienia
w sprawie przyznania podmiotom leczniczym dotacji na realizację w 2014 r. „Programu zdrowotnego obejmującego ponadpodstawową opieką terapeutyczną osoby uzależnione i współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików, osoby doświadczające i stosujące przemoc, w tym programy skierowane do osób o specjalnych potrzebach oraz osób uzależnionych od używania opioidowych środków odurzających, będących w programie leczenia substytucyjnego”.

Wnioskodawca
Prezydent m.st. Warszawy

Termin Rozpatrzenia
TerminNr sesji
30-01-2014LXXV

Pliki

Informacje dodatkowe
 

Uchwała/stanowisko
NumerDataSzczegóły
LXXV/1947/201430-01-2014Szczegóły


Wprowadził Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 2014-01-24
Aktualizujący Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 2014-01-24
Zatwierdzający Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 2014-01-24
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2014-01-24
Wersja standardowa