Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 301-400

Katalog wyżej: 1-1000

Lista artykułów:


Druk nr 304

Nr Druku
304

KomisjaOpinia

Treść zagadnienia
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.

Wnioskodawca
Prezydent m.st. Warszawy

Termin Rozpatrzenia
TerminNr sesji
16-06-2011XVII

Pliki

Informacje dodatkowe
 


Wprowadził BZMW/mstawicka 2011-06-10
Aktualizujący bzmw/mstawicka 2011-06-10
Zatwierdzający Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 2011-06-10
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2011-06-10
Wersja standardowa