Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 1801-1900

Katalog wyżej: Kadencja 2006-2010

Lista artykułów:


druk - 1856

Nr Druku
1856

KomisjaOpinia
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku PublicznegoPozytywna
Komisja Ochrony ŚrodowiskaPozytywna

Treść zagadnienia
w sprawie przejęcia na własność Miasta Stołecznego Warszawy pojazdów usuniętych z dróg oraz przekazania tych pojazdów do recyklingu

Wnioskodawca
Prezydent m.st. Warszawy

Termin Rozpatrzenia
TerminNr sesji
28-05-2009LVI

Pliki

Informacje dodatkowe
Ostatecznie wycofany przez Prezydenta m.st. Warszawy pismem GP-V-BZI-0052-542-4-09 z dnia 4 czerwca 2009 r.


Wprowadził Bisialska Anna (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 2009-05-22
Aktualizujący Bisialska Anna (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 2009-06-05
Zatwierdzający Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 2009-06-05
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2009-06-05
Wersja standardowa