Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Jak załatwić sprawę w Urzędzie > Ponowne wykorzystywanie > Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

  Drukuj
 

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania określa ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (DZ.U.2016.352).

Przy ustalaniu opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Urząd m.st. Warszawy może wziąć pod uwagę takie czynniki wpływające na koszt, czas przygotowania i przekazania informacji w sposób i formie określonych przez zainteresowanego, jak w szczególności: wynagrodzenie pracownika przygotowującego informację, zużycie materiałów, koszt eksploatacji oraz amortyzacji urządzeń wykorzystanych do przygotowania informacji, wysokość opłat poniesionych na rzecz poczty za przekazanie informacji.

Od wydanej przez Prezydenta m.st. Warszawy decyzji administracyjnej odmawiającej wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Zainteresowany, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć do Prezydenta m.st. Warszawy sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ww. ustawy. Sprzeciw nie przysługuje jednakże od oferty, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Prezydent m.st. Warszawy, w drodze decyzji administracyjnej, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie. Od przedmiotowej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

zobacz:
 
 
Wprowadził Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 28-12-2011
Aktualizujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-05-2018
Zatwierdzający Antczak Robert (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-05-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-05-2018
Liczba odwiedzin: 4056
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe