Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Jak załatwić sprawę w Urzędzie > Jak załatwić sprawę w Urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie?

  Drukuj
 

Karty informacyjne

Procedury załatwiania spraw urzędowych określone zostały w ponad 250 kartach informacyjnych, dostępnych w serwisie Warszawa19115/Szukasz informacji? Każda karta zawiera informację dotyczącą tego jak załatwić jedną ze spraw urzędowych, w szczególności zaś możesz się z niej dowiedzieć:

 • jakie dokumenty są wymagane dla załatwienia danej sprawy,
 • gdzie i w jaki sposób można złożyć lub odebrać dokumenty,
 • czy trzeba będzie wnieść jakąś opłatę,
 • jaki jest termin udzielenia odpowiedzi przez Urząd,
 • na podstawie jakich przepisów prawa dana sprawa jest załatwiana.

Aby załatwić w Urzędzie daną sprawę:

 1. wybierz na ww. stronie (Szukasz informacji? ) kategorię spraw urzędowych (np. sprawy obywatelskie) a następnie konkretną kartę informacyjną z tej kategorii (np. wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy)
 2. zapoznaj się z zawartą w karcie informacją o procedurze realizacji danej sprawy
 3. pobierz wymagane i załączone do karty dokumenty (np. formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego)
 4. wydrukuj i wypełnij te dokumenty (dokumenty można również otrzymać i wypełnić w Urzędzie)
 5. złóż je w sposób i w formie, o której mowa w karcie (np. osobiście w Urzędzie)

Jak załatwić sprawę on-line

Niektóre spośród spraw opisanych w ww. kartach informacyjnych możesz również załatwić za pośrednictwem Internetu.
W tym celu możesz skorzystać z:

Elektronicznej platformy obsług mieszkańców i przedsiębiorców (e-Urząd)

Formularze na tej platformie znajdują się w dwóch elementach menu (kategoriach spraw) po lewej stronie i są oznaczone jako "Sprawy dla mieszkańców" oraz "Sprawy dla przedsiębiorców". Aby załatwić w Urzędzie sprawę za pośrednictwem e-Urzędu należy wybrać jedną z ww. kategorii spraw, a następnie formularz konkretnej sprawy.

Prawidłowo wypełniony formularz (wszystkie pola wymagane - czerwone obramowanie - uzupełnione poprawnie) można przesłać elektronicznie poprzez ePUAP (Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej) klikając znajdujący się w prawym górnym rogu formularza przycisk Wyślij do ePUAP.

Wymagane przy tym jest posiadanie:

 • konta użytkownika na ePUAP oraz
 • posiadanie podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub posiadanie Profilu Zaufanego na ePUAP

Informacje dot. zakładania konta ePuap oraz potwierdzania profilu zaufanego dostępne są pod adresem: http://epuap.gov.pl

Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu m.st. Warszawy (ESP)

Funkcję Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu m.st. Warszawy pełni ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)

Zgodnie z przepisami ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (z dnia 17 lutego 2005 r., Dz. U. z 2005 r. nr 64 poz. 565 ze zm.), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (z dnia 29 września 2005 r., Dz. U. z 2005 r. nr 200 poz. 1651), oraz art. 63 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (z dnia 14 czerwca 1960 r., Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Zatem, tak jak w przypadku złożenia pisma za pośrednictwem e-Urzędu, złożenie pisma do Urzędu poprzez ESP wymaga posiadania konta użytkownika na ePUAP, Profilu Zaufanego na ePUAP lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Uwaga!
Przesłanie podania w formie elektronicznej bezpośrednio na adres e-mail Urzędu m.st. Warszawy bez korzystania z systemu ESP (z wyjątkiem skarg i wniosków oraz wniosków z zakresu udostępniania informacji publicznej) nie rodzi po stronie organu administracji obowiązku rozpatrywania go. Wynika to z art. 63 § 1 kpa, w którym nie wymieniono poczty elektronicznej wśród dopuszczalnych sposobów składania podań. W takim przypadku nadawca przesyłki nie otrzyma ponadto Urzędowego Poświadczenia Odbioru podania (UPO), a także nie będzie miał możliwości zdalnego śledzenia postępów załatwiania sprawy za pośrednictwem platformy ePUAP.

Formularza zgłoszenia awarii/interwencji za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu (Warszawa 19115)

Portal warszawa19115.pl jest platformą umożliwiającą mieszkańcom szybki kontakt z Urzędem m.st. Warszawy w szczególności w sprawach wymagających interwencji służb miejskich oraz przekazywania uwag, opinii i wniosków dotyczących funkcjonowania Urzędu Miasta oraz jednostek podległych.

Wysłanie zgłoszenia następuje za pośrednictwem formularza „Chcesz zgłosić problem? ". Należy wybrać kategorię zgłoszenia (np. uszkodzenie, dewastacja), rodzaj sprawy (np. zdewastowany przystanek), a następnie wskazać adres miejsca zdarzenia (można to uczynić wprowadzając adres ręcznie w określonym polu formularza zgłoszenia bądź skorzystać z osadzonej w nim mapy poprzez wskazanie punktu).

Podanie danych kontaktowych w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest niezbędne aby być informowanym przez Urząd m.st. Warszawy o numerze i statusie sprawy. Zgoda wyrażana jest w formularzu zgłoszenia poprzez zaznaczenie opcji „Chcę być na bieżąco ze swoim zgłoszeniem" i potwierdzenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wysłanie zgłoszenia następuje poprzez wciśnięcie przycisku Wyślij.

Uwaga!
Podanie w ww. formularzu danych identyfikujących osobę zgłaszającą w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail, miejsca i opisu zdarzenia, które ma być obiektem działań z udziałem służb miejskich jest dobrowolne, a ich brak nie wyklucza przyjęcia zgłoszenia lub przekazania przez użytkownika wniosków i opinii.

 
 
Wprowadził Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-01-2016
Aktualizujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-06-2018
Zatwierdzający Antczak Robert (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-06-2018
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-06-2018
Liczba odwiedzin: 140132

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe