Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Rekrutacja

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Menu przedmiotowe

Lista artykułów:


Program praktyk i stażu w Urzędzie m.st. Warszawy

Uwaga! Szanowni Państwo, informujemy o czasowym zawieszeniu przyjęć na praktyki w Urzędzie m.st. Warszawy.
Uprzejmie prosimy wszystkich zainteresowanych odbyciem praktyk w Urzędzie m.st. Warszawy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych [zapoznaj się]

Program praktyk w Urzędzie m.st. Warszawy

Biuro Kadr i Szkoleń informuje o możliwości odbycia bezpłatnej praktyki:

  • studenckiej
  • absolwenckiej: skierowanej do osób, które ukończyły co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyły 30. roku życia
  • w ramach aplikacji radcowskiej

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie podpisanego odręcznie podania (min. miesiąc przed planowanym terminem praktyk) do wybranego Biura lub Urzędu Dzielnicy, w których chcą zdobyć doświadczenie zawodowe.

Dane kontaktowe oraz zakresy działania:

Informujemy, że decyzję o przyjęciu kandydata na praktykę podejmuje dyrektor biura/burmistrz dzielnicy.

Dokumenty do pobrania:

  • Podanie o przyjęcie na praktykę [pobierz]
  • Ankieta ewaluacyjna praktyk [pobierz]

 

Program stażu w Urzędzie m.st. Warszawy

Biuro Kadr i Szkoleń informuje o możliwości odbycia stażu w Urzędzie m.st. Warszawy. Oferta stażu skierowana jest do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Rekrutacja kandydatów odbywa się w I lub II kwartale roku przy współudziale Urzędu Pracy m.st. Warszawy, który kieruje na rozmowy wstępne osoby kwalifikujące się do skorzystania z instrumentu rynku pracy, tj. stażu.

Decyzję o przyjęciu kandydata na staż podejmuje dyrektor biura/burmistrz dzielnicy.

W ramach procesu podnoszenia kwalifikacji zawodowych oferujemy stażystom możliwość realizacji e-szkoleń dostępnych na miejskiej platformie e-learningowej.

Dokumenty do pobrania: 

  • Ankieta ewaluacyjna stażu [pobierz]

 

Dodatkowe informacje: tel. 22 443 08 89


Wprowadził Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 2012-07-02
Aktualizujący Stefaniak Małgorzata Maria (Biuro Kadr i Szkoleń (KS)) 2020-06-18
Zatwierdzający Wyrzykowska Beata (Biuro Kadr i Szkoleń (KS)) 2020-06-18
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-06-18
Wersja standardowa