Kanał Wyżej
Program praktyk i stażu w Urzędzie m.st. Warszawy

Uwaga! Szanowni Państwo, informujemy o czasowym zawieszeniu przyjęć na praktyki w Urzędzie m.st. Warszawy. Uprzejmie prosimy wszystkich zainteresowanych odbyciem praktyk w Urzędzie m.st. Warszawy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych [zapoznaj się] Program praktyk w Urzędzie m.st. Warszawy
Biuro Kadr i Szkoleń informuje o możliwości odbycia bezpłatnej praktyki:
studenckiej absolwenckiej: skierowanej do osób, które ukończyły co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyły 30. roku życia w ramach aplikacji radcowskiej
Osoby zainteresowane proszone są o złożenie podpisanego odręcznie podania (min. miesiąc przed planowanym terminem praktyk) do wybranego Biura lub Urzędu Dzielnicy, w których chcą zdobyć doświadczenie zawodowe.
Dane kontaktowe oraz zakresy działania:
Biura Urzędu m.st. Warszawy Dzielnice m.st. Warszawy
Informujemy, że decyzję o przyjęciu kandydata na praktykę podejmuje dyrektor biura/burmistrz dzielnicy.
Dokumenty do pobrania: Podanie o przyjęcie na praktykę [pobierz] Ankieta ewaluacyjna praktyk [pobierz]
 
Program stażu w Urzędzie m.st. Warszawy
Biuro Kadr i Szkoleń informuje o możliwości odbycia stażu w Urzędzie m.st. Warszawy. Oferta stażu skierowana jest do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.
Rekrutacja kandydatów odbywa się w I lub II kwartale roku przy współudziale Urzędu Pracy m.st. Warszawy, który kieruje na rozmowy wstępne osoby kwalifikujące się do skorzystania z instrumentu rynku pracy, tj. stażu.
Decyzję o przyjęciu kandydata na staż podejmuje dyrektor biura/burmistrz dzielnicy.
W ramach procesu podnoszenia kwalifikacji zawodowych oferujemy stażystom możliwość realizacji e-szkoleń dostępnych na miejskiej platformie e-learningowej.
Dokumenty do pobrania:  Ankieta ewaluacyjna stażu [pobierz]
 
Dodatkowe informacje: tel. 22 443 08 89<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Konkursy na stanowiska kierownicze w SPZOZ
Odpłatne praktyki absolwenckie w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy
Dokumenty
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
Odpłatne praktyki absolwenckie w biurach Urzędu m.st. Warszawy
Program praktyk i stażu w Urzędzie m.st. Warszawy

Wersja standardowa