Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Odpłatne praktyki absolwenckie w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Rekrutacja

Lista artykułów:


Odpłatne praktyki absolwenckie w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy

Uwaga! Uprzejmie prosimy wszystkich zainteresowanych odbyciem praktyk w Urzędzie m.st. Warszawy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych [zapoznaj się]

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w kolejnej edycji odpłatnych praktyk absolwenckich w 2019 roku.

 

Zasady odbywania praktyki określa ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. nr 127, poz. 1052 z późn. zm.).

Cel praktyki: ułatwienie absolwentom uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej.

Adresaci praktyki: oferta skierowana jest do absolwentów szkół średnich i wyższych, którzy w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30. roku życia oraz dotychczas nie odbywali praktyki absolwenckiej w Urzędzie m.st. Warszawy.

Termin praktyki: określony w poszczególnych ogłoszeniach (od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00).

Miejsce odbywania praktyki: wybrane komórki Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy.

Praktykantom oferujemy:

  • wsparcie w uzyskaniu doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
  • zdobycie nowych umiejętności poprzez wykonywanie zadań w miejscu praktyki
  • wsparcie merytoryczne opiekuna
  • możliwość realizacji e-szkoleń dostępnych na miejskiej platformie e-learningowej
  • wypłatę świadczenia pieniężnego za okres odbywania praktyki w wysokości 1500 zł. brutto miesięcznie
  • pisemne potwierdzenie odbycia praktyki w formie zaświadczenia.

Oczekiwania wobec kandydatów zostały określone w poniższych ogłoszeniach.

Oferty praktyki absolwenckiej w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów:

  • wypełnionego podania o praktykę, w tym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na druku obowiązującym w Urzędzie m.st. Warszawy (dokument do pobrania)
  • życiorysu (CV)
  • świadectwa/dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie
  • oświadczenia kandydata na druku obowiązującym w Urzędzie m.st. Warszawy (dokument do pobrania)

w formie elektronicznej na adres e-mail podany w ogłoszeniu oraz w terminie wskazanym w treści ogłoszenia.

Informujemy, że osoby wybrane zobowiązane będą ubezpieczyć się indywidualnie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW na okres odbywania praktyki absolwenckiej.

Dokumenty do pobrania:


Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-03-27
Aktualizujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-07-04
Zatwierdzający Wyrzykowska Beata (Biuro Kadr i Szkoleń (KS)) 2019-07-04
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-07-04
Wersja standardowa