Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Rekrutacja > Odpłatne praktyki absolwenckie w biurach Urzędu m.st. Warszawy

Odpłatne praktyki absolwenckie w biurach Urzędu m.st. Warszawy

  Drukuj
 


 1. Odpłatne praktyki absolwenckie w ramach kampanii społecznej "Wiem, co jem" w Centrum Komunikacji Społecznej
 2. Odpłatne praktyki absolwenckie w biurach Urzędu

Od lipca br. absolwenci szkół średnich i wyższych odbywają praktyki w wybranych biurach Urzędu

Adresaci praktyki: oferta skierowana jest do absolwentów szkół średnich i wyższych, którzy w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30. roku życia oraz dotychczas nie odbywali praktyki absolwenckiej w Urzędzie m.st. Warszawy

Cel praktyki: uzyskanie doświadczenia zawodowego i nabycie umiejętności praktycznych przez absolwentów

Zasady odbywania praktyki określa ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich

Termin praktyki: rekrutacja zakończona

Miejsce odbywania praktyki: wybrane biura Urzędu m.st. Warszawy

Praktykantom oferujemy:

 • wsparcie w uzyskaniu doświadczenia zawodowego
 • zdobycie nowych umiejętności praktycznych
 • wsparcie merytoryczne opiekuna
 • możliwość realizacji e-szkoleń dostępnych na miejskiej platformie e-learningowej
 • wypłatę świadczenia pieniężnego za okres odbywania praktyki w wysokości 2200 zł. brutto miesięcznie
 • pisemne potwierdzenie odbycia praktyki

Oczekiwania wobec kandydatów zostały określone w ogłoszeniach

Oferty praktyki absolwenckiej w biurach Urzędu m.st. Warszawy:

 1. Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Ogłoszenie (plik PDF)
 2. Biuro Administracyjne Ogłoszenie nr 1 (plik PDF) Ogłoszenie nr 2 (plik PDF)
 3. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Ogłoszenie (plik PDF) 
 4. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ogłoszenie (plik PDF)
 5. Biuro Cyfryzacji Miasta Ogłoszenie nr 1 (plik PDF) Ogłoszenie nr 2 (plik PDF) Ogłoszenie nr 3 (plik PDF)
 6. Biuro Edukacji Ogłoszenie (plik PDF)
 7. Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Ogłoszenie (plik PDF)
 8. Biuro Ładu Korporacyjnego Ogłoszenie (plik PDF)
 9. Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Ogłoszenie (plik PDF)
 10. Biuro Ochrony Środowiska Ogłoszenie (plik PDF)
 11. Biuro Organizacji Urzędu Ogłoszenie (plik PDF)
 12. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Ogłoszenie (plik PDF)
 13. Biuro Prawne Ogłoszenie (plik PDF)
 14. Biuro Rozwoju Gospodarczego Ogłoszenie nr 1 (plik PDF) Ogłoszenie nr 2 (plik PDF)
 15. Biuro Strategii i Analiz Ogłoszenie nr 1 (plik PDF) Ogłoszenie nr 2 (plik PDF)
 16. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Ogłoszenie (plik PDF)
 17. Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym Ogłoszenie (plik PDF)
 18. Centrum Komunikacji Społecznej Ogłoszenie (plik PDF)
 19. Centrum Obsługi Podatnika Ogłoszenie (plik PDF)
 20. Miejskie Centrum Sieci i Danych Ogłoszenie (plik PDF)
 21. Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy Ogłoszenie (plik PDF)

Piktogram niepełnosprawni

Oferty praktyki absolwenckiej skierowane do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w biurach Urzędu m.st. Warszawy:

 1. Biuro Cyfryzacji Miasta Ogłoszenie (plik PDF) 
 2. Biuro Geodezji i Katastru Ogłoszenie nr 1 (plik PDF) Ogłoszenie nr 2 (plik PDF)
 3. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Ogłoszenie (plik PDF) 
 4. Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy Ogłoszenie (plik PDF)

Zainteresowanych prosimy o przesłanie na wskazany w ogłoszeniu adres e-mail skanów dokumentów:

 • podania o praktykę (druk do pobrania)
 • życiorysu (CV)
 • świadectwa/dyplomu potwierdzającego wykształcenie
 • oświadczenia kandydata (druk do pobrania)

Termin przesłania dokumentów: rekrutacja zakończona

Osoby wybrane zobowiązane są ubezpieczyć się indywidualnie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW na czas odbywania praktyki absolwenckiej.

Przed złożeniem dokumentów prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych [zapoznaj się z klauzulą RODO (plik DOCX)]


Druki do pobrania:

 
 
Wprowadził Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-07-2016
Aktualizujący Stefaniak Małgorzata Maria (ZL) (Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ZL)) 29-09-2022
Zatwierdzający Wyrzykowska Beata (ZL) (Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ZL)) 29-09-2022
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 29-09-2022
Liczba odwiedzin: 67196

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe