Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Rekrutacja > Odpłatne praktyki absolwenckie w biurach Urzędu m.st. Warszawy

Odpłatne praktyki absolwenckie w biurach Urzędu m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Uwaga! Uprzejmie prosimy wszystkich zainteresowanych odbyciem praktyk w Urzędzie m.st. Warszawy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych [zapoznaj się z klauzulą RODO (plik DOCX)]


 1. Odpłatne praktyki absolwenckie w ramach kampanii społecznej "Wiem, co jem" w Centrum Komunikacji Społecznej
 2. Odpłatne praktyki absolwenckie w pozostałych biurach Urzędu (szczegółowe informacje zostały zamieszczone poniżej)

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na odpłatne praktyki absolwenckie w 2022 r.

Zasady odbywania praktyki określa ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich.

Cel praktyki: ułatwienie absolwentom uzyskiwania doświadczenia i nabycia umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej

Adresaci praktyki: oferta skierowana jest do absolwentów szkół średnich i wyższych, którzy w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30. roku życia oraz dotychczas nie odbywali praktyki absolwenckiej w Urzędzie m.st. Warszawy

Termin praktyki: 1 lipca - 30 września 2022 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00)

Miejsce odbywania praktyki: wybrane biura Urzędu m.st. Warszawy

Praktykantom oferujemy:

 • wsparcie w uzyskaniu doświadczenia zawodowego w pracy w administracji samorządowej
 • zdobycie nowych umiejętności poprzez wykonywanie zadań w miejscu praktyki
 • wsparcie merytoryczne opiekuna
 • możliwość realizacji e-szkoleń dostępnych na miejskiej platformie e-learningowej
 • wypłatę świadczenia pieniężnego za okres odbywania praktyki w wysokości 2200 zł. brutto miesięcznie
 • pisemne potwierdzenie odbycia praktyki w formie zaświadczenia.

Oczekiwania wobec kandydatów zostały określone w poniższych ogłoszeniach.

Oferty praktyki absolwenckiej w biurach Urzędu m.st. Warszawy:

 1. Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Ogłoszenie (plik PDF)
 2. Biuro Administracyjne Ogłoszenie nr 1 (plik PDF) Ogłoszenie nr 2 (plik PDF)
 3. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Ogłoszenie (plik PDF) 
 4. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ogłoszenie (plik PDF)
 5. Biuro Cyfryzacji Miasta Ogłoszenie nr 1 (plik PDF) Ogłoszenie nr 2 (plik PDF) Ogłoszenie nr 3 (plik PDF)
 6. Biuro Edukacji Ogłoszenie (plik PDF)
 7. Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Ogłoszenie (plik PDF)
 8. Biuro Ładu Korporacyjnego Ogłoszenie (plik PDF)
 9. Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Ogłoszenie (plik PDF)
 10. Biuro Ochrony Środowiska Ogłoszenie (plik PDF)
 11. Biuro Organizacji Urzędu Ogłoszenie (plik PDF)
 12. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Ogłoszenie (plik PDF)
 13. Biuro Prawne Ogłoszenie (plik PDF)
 14. Biuro Rozwoju Gospodarczego Ogłoszenie nr 1 (plik PDF) Ogłoszenie nr 2 (plik PDF)
 15. Biuro Strategii i Analiz Ogłoszenie nr 1 (plik PDF) Ogłoszenie nr 2 (plik PDF)
 16. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Ogłoszenie (plik PDF)
 17. Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym Ogłoszenie (plik PDF)
 18. Centrum Komunikacji Społecznej Ogłoszenie (plik PDF)
 19. Centrum Obsługi Podatnika Ogłoszenie (plik PDF)
 20. Miejskie Centrum Sieci i Danych Ogłoszenie (plik PDF)
 21. Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy Ogłoszenie (plik PDF)

Piktogram niepełnosprawni

Oferty praktyki absolwenckiej skierowane do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w biurach Urzędu m.st. Warszawy:

 1. Biuro Cyfryzacji Miasta Ogłoszenie (plik PDF) 
 2. Biuro Geodezji i Katastru Ogłoszenie nr 1 (plik PDF) Ogłoszenie nr 2 (plik PDF)
 3. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Ogłoszenie (plik PDF) 
 4. Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy Ogłoszenie (plik PDF)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie drogą elektroniczną wymaganych dokumentów:

 • wypełnionego podania o praktykę, w tym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na druku obowiązującym w Urzędzie m.st. Warszawy (dokument do pobrania)
 • życiorysu (CV)
 • świadectwa/dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie
 • oświadczenia kandydata na druku obowiązującym w Urzędzie m.st. Warszawy (dokument do pobrania)

w formie skanu na adres e-mail podany w ogłoszeniu w terminie do 26 maja 2022 r.

Informujemy, że osoby wybrane zobowiązane będą ubezpieczyć się indywidualnie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW na okres odbywania praktyki absolwenckiej.


Dokumenty do pobrania:

 
 
Wprowadził Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-07-2016
Aktualizujący Stefaniak Małgorzata Maria (Biuro Kadr i Szkoleń (KS)) 31-05-2022
Zatwierdzający Wyrzykowska Beata (KS) (Biuro Kadr i Szkoleń (KS)) 31-05-2022
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-05-2022
Liczba odwiedzin: 64129

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe