Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Rekrutacja > Odpłatne praktyki absolwenckie w biurach Urzędu m.st. Warszawy

Odpłatne praktyki absolwenckie w biurach Urzędu m.st. Warszawy

  Drukuj
 
Uwaga! Uprzejmie prosimy wszystkich zainteresowanych odbyciem praktyk w Urzędzie m.st. Warszawy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych [zapoznaj się]

 

Uprzejmie informujemy, że w roku 2018 rekrutacja kandydatów na odpłatne praktyki absolwenckie w biurach urzędu została zakończona.

Osoby wybrane rozpoczęły praktykę w dniu 3 kwietnia 2018 r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w kolejnej edycji odpłatnych praktyk absolwenckich w 2019 roku.

 

Zasady odbywania praktyki określa ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127, poz. 1052 z późn. zm.)

Cel praktyki: ułatwienie absolwentom uzyskiwania doświadczenia i nabycia umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej

Adresaci praktyki: oferta skierowana jest do absolwentów szkół średnich i wyższych, którzy w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30. roku życia oraz dotychczas nie odbywali praktyki absolwenckiej w Urzędzie m.st. Warszawy

Termin praktyki3 kwietnia - 29 czerwca 2018 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00)

Miejsce odbywania praktyki: wybrane biura Urzędu m.st. Warszawy

Praktykantom oferujemy:

  • wsparcie w uzyskaniu doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
  • zdobycie nowych umiejętności poprzez wykonywanie zadań w miejscu praktyki
  • wsparcie merytoryczne opiekuna
  • możliwość realizacji e-szkoleń dostępnych na miejskiej platformie e-learningowej 
  • wypłatę świadczenia pieniężnego za okres odbywania praktyki w wysokości 1500 zł. brutto miesięcznie
  • pisemne potwierdzenie odbycia praktyki w formie zaświadczenia.

Oczekiwania wobec kandydatów zostały określone w poniższych ogłoszeniach.

 

Oferty praktyki absolwenckiej w biurach Urzędu m.st. Warszawy:

1. Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich

2. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

3. Biuro Audytu Wewnętrznego

4. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

5. Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności

6. Biuro Edukacji

7. Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju

8. Biuro Geodezji i Katastru

9. Biuro Marketingu Miasta

10. Biuro Ochrony Środowiska

11. Biuro Organizacji Urzędu

12. Biuro Polityki Zdrowotnej

13. Biuro Rozwoju Gospodarczego

14. Centrum Komunikacji Społecznej

15. Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów:

  • wypełnionego podania o praktykę, w tym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na druku obowiązującym w Urzędzie m.st. Warszawy (dokument do pobrania)
  • życiorysu (CV)
  • świadectwa/dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie
  • oświadczenia kandydata na druku obowiązującym w Urzędzie m.st. Warszawy (dokument do pobrania)

w formie elektronicznej na adres e-mail podany w ogłoszeniu w terminie do dnia .............................

Informujemy, że osoby wybrane zobowiązane będą ubezpieczyć się indywidualnie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW na okres odbywania praktyki absolwenckiej.

 

Dokumenty do pobrania:

 
 
Wprowadził Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-07-2016
Aktualizujący Stefaniak Małgorzata Maria (Biuro Kadr i Szkoleń (KS)) 16-11-2018
Zatwierdzający Wyrzykowska Beata (Biuro Kadr i Szkoleń (KS)) 16-11-2018
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-11-2018
Liczba odwiedzin: 29934
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe