Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Rekrutacja > Odpłatne praktyki absolwenckie w biurach Urzędu m.st. Warszawy

Odpłatne praktyki absolwenckie w biurach Urzędu m.st. Warszawy

  Drukuj
 
Uwaga! Uprzejmie prosimy wszystkich zainteresowanych odbyciem praktyk w Urzędzie m.st. Warszawy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych [zapoznaj się]

 

 

1. Odpłatne praktyki absolwenckie w ramach kampanii społecznej "Wiem, co jem" w Centrum Komunikacji Społecznej [szczegóły]

 

 

2. Odpłatne praktyki absolwenckie w pozostałych biurach Urzędu.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone poniżej.

 

Rekrutacja kandydatów na odpłatne praktyki absolwenckie w biurach urzędu zakończyła się 2 lipca 2021 r.

Realizacja odpłatnych praktyk absolwenckich w roku bieżącym dobiega końca.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach odpłatnych praktyk absolwenckich w 2022 roku.

 

Zasady odbywania praktyki określa ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U.2018.1244)

Cel praktyki: ułatwienie absolwentom uzyskiwania doświadczenia i nabycia umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej

Adresaci praktyki: oferta skierowana jest do absolwentów szkół średnich i wyższych, którzy w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30. roku życia oraz dotychczas nie odbywali praktyki absolwenckiej w Urzędzie m.st. Warszawy

Termin praktyki: 2 sierpnia - 29 października 2021 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00)

Miejsce odbywania praktyki: wybrane biura Urzędu m.st. Warszawy

Praktykantom oferujemy:

  • wsparcie w uzyskaniu doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
  • zdobycie nowych umiejętności poprzez wykonywanie zadań w miejscu praktyki
  • wsparcie merytoryczne opiekuna
  • możliwość realizacji e-szkoleń dostępnych na miejskiej platformie e-learningowej 
  • wypłatę świadczenia pieniężnego za okres odbywania praktyki w wysokości 1500 zł. brutto miesięcznie
  • pisemne potwierdzenie odbycia praktyki w formie zaświadczenia.

Oczekiwania wobec kandydatów zostały określone w poniższych ogłoszeniach.

 

Oferty praktyki absolwenckiej w biurach Urzędu m.st. Warszawy:

1. Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Ogłoszenie

2. Biuro Administracyjne Ogłoszenie

3. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Ogłoszenie

4. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ogłoszenie

5. Biuro Cyfryzacji Miasta Ogłoszenie1 Ogłoszenie2

6. Biuro Geodezji i Katastru Ogłoszenie

7. Biuro Ładu Korporacyjnego Ogłoszenie

8. Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Ogłoszenie

9. Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Ogłoszenie

10. Biuro Ochrony Środowiska Ogłoszenie

11. Biuro Planowania Budżetowego Ogłoszenie

12. Biuro Prawne Ogłoszenie

13. Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym Ogłoszenie1 Ogłoszenie2

14. Centrum Komunikacji Społecznej Ogłoszenie

15. Centrum Obsługi Podatnika Ogłoszenie

16. Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy Ogłoszenie

 

 

Oferty praktyki absolwenckiej skierowane do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w biurach Urzędu m.st. Warszawy:

1. Biuro Edukacji Ogłoszenie

2. Biuro Marketingu Miasta Ogłoszenie1 Ogłoszenie2

3. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Ogłoszenie

4. Biuro Rozwoju Gospodarczego Ogłoszenie

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie drogą elektroniczną wymaganych dokumentów:

  • wypełnionego podania o praktykę, w tym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na druku obowiązującym w Urzędzie m.st. Warszawy (dokument do pobrania)
  • życiorysu (CV)
  • świadectwa/dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie
  • oświadczenia kandydata na druku obowiązującym w Urzędzie m.st. Warszawy (dokument do pobrania)

w formie skanu na adres e-mail podany w ogłoszeniu w terminie do 2 lipca 2021 r.

Informujemy, że osoby wybrane zobowiązane będą ubezpieczyć się indywidualnie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW na okres odbywania praktyki absolwenckiej.

 

Dokumenty do pobrania:

 
 
Wprowadził Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-07-2016
Aktualizujący Stefaniak Małgorzata Maria (Biuro Kadr i Szkoleń (KS)) 05-10-2021
Zatwierdzający Wyrzykowska Beata (KS) (Biuro Kadr i Szkoleń (KS)) 05-10-2021
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-10-2021
Liczba odwiedzin: 56631
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe