Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Rekrutacja > Odpłatne praktyki absolwenckie w biurach Urzędu m.st. Warszawy

Odpłatne praktyki absolwenckie w biurach Urzędu m.st. Warszawy

  Drukuj
 
Uwaga! Uprzejmie prosimy wszystkich zainteresowanych odbyciem praktyk w Urzędzie m.st. Warszawy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych [zapoznaj się]

 

 

1. Odpłatne praktyki absolwenckie w ramach kampanii społecznej "Wiem, co jem" w Centrum Komunikacji Społecznej [szczegóły]

 

 

2. Odpłatne praktyki absolwenckie w pozostałych biurach Urzędu.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone poniżej.

 

Rekrutacja kandydatów na odpłatne praktyki absolwenckie w biurach urzędu zakończyła się w dniu 28 lutego 2020 r.

Realizacja odpłatnych praktyk absolwenckich w roku bieżącym dobiega końca.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach odpłatnych praktyk absolwenckich w 2021 roku.

 

Zasady odbywania praktyki określa ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U.2018.1244)

Cel praktyki: ułatwienie absolwentom uzyskiwania doświadczenia i nabycia umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej

Adresaci praktyki: oferta skierowana jest do absolwentów szkół średnich i wyższych, którzy w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30. roku życia oraz dotychczas nie odbywali praktyki absolwenckiej w Urzędzie m.st. Warszawy

Termin praktyki1 kwietnia - 30 czerwca 2020 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00)

Miejsce odbywania praktyki: wybrane biura Urzędu m.st. Warszawy

Praktykantom oferujemy:

  • wsparcie w uzyskaniu doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
  • zdobycie nowych umiejętności poprzez wykonywanie zadań w miejscu praktyki
  • wsparcie merytoryczne opiekuna
  • możliwość realizacji e-szkoleń dostępnych na miejskiej platformie e-learningowej 
  • wypłatę świadczenia pieniężnego za okres odbywania praktyki w wysokości 1500 zł. brutto miesięcznie
  • pisemne potwierdzenie odbycia praktyki w formie zaświadczenia.

Oczekiwania wobec kandydatów zostały określone w poniższych ogłoszeniach.

 

Oferty praktyki absolwenckiej w biurach Urzędu m.st. Warszawy:

1. Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich ogłoszenie.pdf ogłoszenie.docx

2. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego ogłoszenie.pdf ogłoszenie.docx

3. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ogłoszenie.pdf ogłoszenie.docx

4. Biuro Cyfryzacji Miasta ogłoszenie1.pdf ogłoszenie1.docx ogłoszenie2.pdf ogłoszenie2.docx

5. Biuro Edukacji ogłoszenie.pdf ogłoszenie.docx

6. Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju ogłoszenie.pdf ogłoszenie.docx

7. Biuro Geodezji i Katastru ogłoszenie.pdf ogłoszenie.docx

8. Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa ogłoszenie.pdf ogłoszenie.docx

9. Biuro Ochrony Środowiska ogłoszenie.pdf ogłoszenie.docx

10. Biuro Prawne ogłoszenie.pdf ogłoszenie.docx

11. Biuro Spraw Dekretowych ogłoszenie.pdf ogłoszenie.docx

12. Centrum Komunikacji Społecznej ogłoszenie1.pdf ogłoszenie1.docx ogłoszenie2.pdf ogłoszenie2.docx

13. Miejskie Centrum Sieci i Danych ogłoszenie.pdf ogłoszenie.docx

14. Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy ogłoszenie.pdf ogłoszenie.docx

 

 

Oferty praktyki absolwenckiej skierowane do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w biurach Urzędu m.st. Warszawy:

1. Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności ogłoszenie.pdf ogłoszenie.docx

2. Biuro Organizacji Urzędu (Wydział Ochrony Danych Osobowych) ogłoszenie.pdf ogłoszenie.docx

3. Biuro Rozwoju Gospodarczego ogłoszenie.pdf ogłoszenie.docx

4. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków ogłoszenie.pdf ogłoszenie.docx

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie drogą elektroniczną wymaganych dokumentów:

  • wypełnionego podania o praktykę, w tym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na druku obowiązującym w Urzędzie m.st. Warszawy (dokument do pobrania)
  • życiorysu (CV)
  • świadectwa/dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie
  • oświadczenia kandydata na druku obowiązującym w Urzędzie m.st. Warszawy (dokument do pobrania)

w formie skanu na adres e-mail podany w ogłoszeniu w terminie do dnia 28 lutego 2020 r.

Informujemy, że osoby wybrane zobowiązane będą ubezpieczyć się indywidualnie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW na okres odbywania praktyki absolwenckiej.

 

Dokumenty do pobrania:

 
 
Wprowadził Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-07-2016
Aktualizujący Stefaniak Małgorzata Maria (Biuro Kadr i Szkoleń (KS)) 22-10-2020
Zatwierdzający Wyrzykowska Beata (Biuro Kadr i Szkoleń (KS)) 22-10-2020
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-10-2020
Liczba odwiedzin: 47838
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe