Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Rekrutacja > Odpłatne praktyki absolwenckie w biurach Urzędu m.st. Warszawy

Odpłatne praktyki absolwenckie w biurach Urzędu m.st. Warszawy

  Drukuj
 
Uwaga! Uprzejmie prosimy wszystkich zainteresowanych odbyciem praktyk w Urzędzie m.st. Warszawy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych [zapoznaj się]

 

 

1. Odpłatne praktyki absolwenckie w ramach kampanii społecznej "Wiem, co jem" w Centrum Komunikacji Społecznej [szczegóły]

 

 

2. Odpłatne praktyki absolwenckie w pozostałych biurach Urzędu.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone poniżej.

 

Uprzejmie informujemy, że termin rekrutacji kandydatów na odpłatne praktyki absolwenckie w biurach urzędu został przedłużony do dnia 8 marca 2019 r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w bieżącej edycji odpłatnych praktyk absolwenckich.

 

Zasady odbywania praktyki określa ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. 2018, poz. 1244)

Cel praktyki: ułatwienie absolwentom uzyskiwania doświadczenia i nabycia umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej

Adresaci praktyki: oferta skierowana jest do absolwentów szkół średnich i wyższych, którzy w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30. roku życia oraz dotychczas nie odbywali praktyki absolwenckiej w Urzędzie m.st. Warszawy

Termin praktyki1 kwietnia - 30 czerwca 2019 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00)

Miejsce odbywania praktyki: wybrane biura Urzędu m.st. Warszawy

Praktykantom oferujemy:

  • wsparcie w uzyskaniu doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
  • zdobycie nowych umiejętności poprzez wykonywanie zadań w miejscu praktyki
  • wsparcie merytoryczne opiekuna
  • możliwość realizacji e-szkoleń dostępnych na miejskiej platformie e-learningowej 
  • wypłatę świadczenia pieniężnego za okres odbywania praktyki w wysokości 1500 zł. brutto miesięcznie
  • pisemne potwierdzenie odbycia praktyki w formie zaświadczenia.

Oczekiwania wobec kandydatów zostały określone w poniższych ogłoszeniach.

 

Oferty praktyki absolwenckiej w biurach Urzędu m.st. Warszawy:

1. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego ogłoszenie

2. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ogłoszenie

3. Biuro Cyfryzacji Miasta ogłoszenie1 ogłoszenie2

4. Biuro Edukacji ogłoszenie

5. Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju ogłoszenie

6. Biuro Geodezji i Katastru ogłoszenie

7. Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi ogłoszenie

8. Biuro Infrastruktury ogłoszenie

9. Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa ogłoszenie

10. Biuro Ochrony Środowiska ogłoszenie

11. Biuro Organizacji Urzędu (Wydział Ochrony Danych Osobowych) ogłoszenie

12. Biuro Prawne ogłoszenie

13. Biuro Rozwoju Gospodarczego ogłoszenie

14. Biuro Spraw Dekretowych ogłoszenie

15. Centrum Komunikacji Społecznej ogłoszenie

16. Miejskie Centrum Sieci i Danych ogłoszenie

 

Oferty praktyki absolwenckiej dedykowane osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności w biurach Urzędu m.st. Warszawy:

1. Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich ogłoszenie

2. Biuro Administracyjne ogłoszenie

3. Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności ogłoszenie

4. Biuro Podatków i Egzekucji ogłoszenie

5. Gabinet Prezydenta ogłoszenie

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów:

  • wypełnionego podania o praktykę, w tym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na druku obowiązującym w Urzędzie m.st. Warszawy (dokument do pobrania)
  • życiorysu (CV)
  • świadectwa/dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie
  • oświadczenia kandydata na druku obowiązującym w Urzędzie m.st. Warszawy (dokument do pobrania)

w formie elektronicznej (skany) na adres e-mail podany w ogłoszeniu w terminie do dnia 8 marca 2019 r.

Informujemy, że osoby wybrane zobowiązane będą ubezpieczyć się indywidualnie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW na okres odbywania praktyki absolwenckiej.

 

Dokumenty do pobrania:

 
 
Wprowadził Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-07-2016
Aktualizujący Stefaniak Małgorzata Maria (Biuro Kadr i Szkoleń (KS)) 01-03-2019
Zatwierdzający Wyrzykowska Beata (Biuro Kadr i Szkoleń (KS)) 01-03-2019
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-03-2019
Liczba odwiedzin: 33274
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe