Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Rekrutacja > Odpłatne praktyki absolwenckie w biurach Urzędu m.st. Warszawy

Odpłatne praktyki absolwenckie w biurach Urzędu m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w bieżącej edycji odpłatnych praktyk absolwenckich.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone poniżej.

 

Zasady odbywania praktyki określa ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127, poz. 1052 z późn. zm.)

Cel praktyki: ułatwienie absolwentom uzyskiwania doświadczenia i nabycia umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej

Adresaci praktyki: oferta skierowana jest do absolwentów szkół średnich i wyższych, którzy w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30. roku życia oraz dotychczas nie odbywali praktyki absolwenckiej w Urzędzie m.st. Warszawy

Termin praktyki3 kwietnia - 29 czerwca 2018 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00)

Miejsce odbywania praktyki: wybrane biura Urzędu m.st. Warszawy

Praktykantom oferujemy:

  • wsparcie w uzyskaniu doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
  • zdobycie nowych umiejętności poprzez wykonywanie zadań w miejscu praktyki
  • wsparcie merytoryczne opiekuna
  • możliwość realizacji e-szkoleń dostępnych na miejskiej platformie e-learningowej 
  • wypłatę świadczenia pieniężnego za okres odbywania praktyki w wysokości 1500 zł. brutto miesięcznie
  • pisemne potwierdzenie odbycia praktyki w formie zaświadczenia.

Oczekiwania wobec kandydatów zostały określone w poniższych ogłoszeniach.

 

Oferty praktyki absolwenckiej w biurach Urzędu m.st. Warszawy:

1. Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich ogłoszenie

2. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego ogłoszenie

3. Biuro Audytu Wewnętrznego ogłoszenie

4. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ogłoszenie

5. Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności ogłoszenie

6. Biuro Edukacji ogłoszenie1 ogłoszenie2

7. Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju ogłoszenie1 ogłoszenie2

8. Biuro Geodezji i Katastru ogłoszenie1 ogłoszenie2

9. Biuro Marketingu Miasta ogłoszenie

10. Biuro Ochrony Środowiska ogłoszenie

11. Biuro Organizacji Urzędu ogłoszenie1 ogłoszenie2

12. Biuro Polityki Zdrowotnej ogłoszenie

13. Biuro Rozwoju Gospodarczego ogłoszenie

14. Centrum Komunikacji Społecznej ogłoszenie

15. Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy ogłoszenie

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów:

  • wypełnionego podania o praktykę na druku obowiązującym w Urzędzie m.st. Warszawy (dokument do pobrania)
  • życiorysu (CV) wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)"
  • świadectwa/dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie
  • oświadczenia kandydata na druku obowiązującym w Urzędzie m.st. Warszawy (dokument do pobrania)

w formie elektronicznej na adres e-mail podany w ogłoszeniu w terminie do dnia 2 marca 2018 r.

Informujemy, że osoby wybrane zobowiązane będą ubezpieczyć się indywidualnie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW na okres odbywania praktyki absolwenckiej.

 

Dokumenty do pobrania:

 
 
Wprowadził Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-07-2016
Aktualizujący Stefaniak Małgorzata Maria (Biuro Kadr i Szkoleń (KS)) 13-02-2018
Zatwierdzający Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-02-2018
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-02-2018
Liczba odwiedzin: 22357
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt