Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Rejestry, ewidencje, archiwa > Ewidencje, rejestry, archiwa

Ewidencje, rejestry, archiwa

  Drukuj
 

Informacje o ewidencjach i rejestrach prowadzonych w Urzędzie m.st. Warszawy dostępne są na stronach konkretnego biura, wydziału dla dzielnicy lub innych - wskazanych poniżej - komórkach organizacyjnych.

Biura Urzędu
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (AO)
Biuro Administracyjne (BA)
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)
Biuro Audytu Wewnętrznego (AW)
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ZK)
Biuro Cyfryzacji Miasta (BC)
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)
Biuro Edukacji (BE)
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)
Biuro Geodezji i Katastru (BG)
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi (GO)
Biuro Infrastruktury (IN)
Biuro Kadr i Szkoleń (KS)
Biuro Kontroli (KW)
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym (KI)
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)
Biuro Kultury (KU)
Biuro Marketingu Miasta (MM)
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)
Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)
Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)
Biuro Organizacji Urzędu (OU)
Biuro Planowania Budżetowego (PB)
Biuro Podatków i Egzekucji (PE)
Biuro Polityki Lokalowej (PL)
Biuro Polityki Mobilności i Transportu (PM)
Biuro Polityki Zdrowotnej (PZ)
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS)
Biuro Prawne (OP)
Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)
Biuro Rozwoju Gospodarczego (RG)
Biuro Sportu i Rekreacji (SR)
Biuro Spraw Dekretowych (SD)
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków (KZ)
Biuro Zamówień Publicznych (ZP)
Gabinet Prezydenta (GP)
Centrum Komunikacji Społecznej (CKS)
Miejskie Centrum Sieci i Danych (CSD)
Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy (USC)
Wydziały dla dzielnic
Delegatury biur w dzielnicach
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe