Kanał Wyżej
Wnioski i zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wykonując dyspozycję Uchwały nr XIII/156/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie dostępu do informacji publicznej o rejestrze wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych poniżej prezentujemy wymieniony rejestr.
Informujemy również, iż w celu złożenia wniosku na sprzedaż napojów alkoholowych należy zgłosić się do Wydziału Obsługi Mieszkańców (wydziału/innej komórki organizacyjnej) dla dzielnicy, na terenie której znajduje się punkt sprzedaży.
Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.) wydawane są zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę jednorazowe (do 2-dni) na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych
Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:


do 4,5% alkoholu oraz piwo powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) powyżej 18% alkoholu
Dodatkowe informacje dotyczące wniosków i zezwoleń na sprzedaż alkoholu
[zobacz]
Opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy dokonywać na rachunek odpowiedniego Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy [zobacz: numery rachunków bankowych]
Uwaga! W kompetencjach Prezydenta ms.t Warszawy nie leży wydawanie zezwoleń na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych.
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.), obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości:
powyżej 18%, może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki (www.mpit.gov.pl odnośnik: Ministerstwo->Departamenty i biura->Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw); do 18%, może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa (Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - www.mcps.com.pl odnośnik: Zezwolenia).
Zawartość rejestrów jest jawna z wyłączeniem danych podlegających ochronie w szczególności ze względu na prywatność osób fizycznych, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ze względu na inne tajemnice ustawowo chronione.
zobacz: lista wniosków lista zezwoleń lista wniosków oczekujących na wydanie zezwolenia - brak limitu lista limitów kalkulator opłat alkoholowych MAPA punktów sprzedaży kalkulator opłat MAPA punktów sprzedaży -->Procedura kontroli Interpretacje Zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych Odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych - obowiązuje od 20 kwietnia 2018 r. Odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych - obowiązuje od 12 maja 2018 r.
Czy można prowadzić sprzedaż napojów alkoholowych przez internet?
Limitowane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Wnioski i zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Interpretacje
Odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych – obowiązuje od 20 kwietnia 2018 r.
Odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych – obowiązuje od 12 maja 2018 r.
Numery kont bankowych dla opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wersja standardowa