Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Wnioski i zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Katalog wyżej: Menu przedmiotowe

Lista artykułów:


Zakaz spożywania napojów alkoholowych nad Wisłą

 

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2, Rada m.st. Warszawy uchwałą nr XXVIII/833/2020 z dnia 19 marca 2020 r. wprowadziła zakaz spożywania napojów alkoholowych na terenach wymienionych w uchwałach:

1) nr LXIII/1734/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie m.st. Warszawy,

2) nr LXV/1778/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie m.st. Warszawy.

Uchwałą nr XXX/866/2020 z dnia 14 maja 2020 r. zakaz został przedłużony i obowiązuje do dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.


Wprowadził Mazur Marek (RG) (Biuro Rozwoju Gospodarczego (RG)) 2020-04-02
Aktualizujący Mazur Marek (RG) (Biuro Rozwoju Gospodarczego (RG)) 2020-05-26
Zatwierdzający Tymińska Joanna (RG) (Biuro Rozwoju Gospodarczego (RG)) 2020-05-26
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-05-26
Wersja standardowa