Kanał Wyżej
Zakaz spożywania napojów alkoholowych nad Wisłą

 
Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2, Rada m.st. Warszawy uchwałą nr XXVIII/833/2020 z dnia 19 marca 2020 r. wprowadziła zakaz spożywania napojów alkoholowych na terenach wymienionych w uchwałach:
1) nr LXIII/1734/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie m.st. Warszawy,
2) nr LXV/1778/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie m.st. Warszawy.
Uchwałą nr XXX/866/2020 z dnia 14 maja 2020 r. zakaz został przedłużony i obowiązuje do dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Wnioski i zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Zakaz spożywania napojów alkoholowych nad Wisłą
Interpretacje
Numery kont bankowych dla opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wersja standardowa