Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Wnioski i zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Katalog wyżej: Menu przedmiotowe

Lista artykułów:


Interpretacje

Spożywanie na terenie lokalu gastronomicznego napojów alkoholowych stanowiących własność klientów, nabytych poza lokalem gastronomicznym.Interpretacje w indywidualnych sprawach, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek wnoszenia opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wydawane w trybie art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.2017.2168 z późn. zm.):

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U.2018.650), z dniem 30 kwietnia 2018 r. traci moc ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2017.2168 z późn. zm.), a zaczyna obowiązywać ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2018.646).

Interpretacje w indywidualnych sprawach, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek wnoszenia opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wydawane w trybie art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2018.646):

 


Wprowadził Mazur Marek (RG) (Biuro Rozwoju Gospodarczego (RG)) 2018-01-09
Aktualizujący Zagierłowska Anna (Biuro Rozwoju Gospodarczego (RG)) 2020-02-18
Zatwierdzający Tymińska Joanna (RG) (Biuro Rozwoju Gospodarczego (RG)) 2020-02-18
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-02-18
Wersja standardowa