Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Informacje o postępowaniach > Informacje o postępowaniach

Informacje o postępowaniach

  Drukuj
 
Architektura
• Rejestr wniosków, decyzji i zgłoszeń w sprawach budowlanych

Rejestr http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl ) udostępniany przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa).

Rejestr zawiera dane m.in. z obszaru m.st. Warszawy, dotyczące:

 • wniosków o pozwolenie na budowę,
 • decyzji o pozwoleniu na budowę oraz
 • zgłoszeń budowy:
  • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub na działkach, na których zostały zaprojektowane,
  • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m²,
  • sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych.

Odnalezienie interesujących informacji jest możliwe za pomocą wyszukiwarki http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl . Informacje o wyszukiwarce i zakresie publikowanych danych http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/o-wyszukiwarce/ ).

Dostępna jest również opcja wyszukiwania przy pomocy mapy - możliwe jest wyświetlenie wniosków, decyzji i zgłoszeń, które dotyczą wybranych na mapie działek (patrz http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/mapa/ )

• Rejestr zgłoszeń budowy

Rejestr dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy pod adresem /Menu_przedmiotowe/ogloszenia/zgloszenia_budowy/

Rejestr zawiera dane dotyczące wyłącznie zgłoszeń budowy z obszaru m.st. Warszawy:

 • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub na działkach, na których zostały zaprojektowane,
 • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m²,
 • sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych.

Odnalezienie interesujących informacji jest możliwe z pomocą umieszczonej na stronie wyszukiwarki.

Rejestr jest publikowany w BIP na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. Nr 290 ze zm.).

• Ogłoszenia i informacje dotyczące postępowań administracyjnych z zakresu architektury i urbanistyki w BIP m.st. Warszawy

Lista ogłoszeń i informacji dostępna jest pod adresem /Menu_przedmiotowe/ogloszenia/architektura/

• Ogłoszenia i informacje dotyczące postępowań prowadzonych w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

Ogłoszenia i informacje dostępne są pod adresem https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/inwestycje_mieszkaniowe/

• Serwis mapowy m.st. Warszawy

Serwis dostępny pod adresem http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa

Na mapie zaznaczone są lokalizacje, dla których wydano decyzje o pozwoleniu na budowę i decyzje o warunkach zabudowy z obszaru m.st. Warszawy.

Aby odszukać informacje w menu po lewej stronie zaznaczyć:

 • decyzje o pozwoleniu na budowę (wydane),
 • decyzje o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (wydane).

Po najechaniu kursorem na konkretną działkę ewidencyjną pojawią się informacje o ewentualnie wydanych dla danej działki ww. decyzjach administracyjnych.

Ochrona środowiska
• Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz dostępny pod adresem http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam , w zakresie wynikającym z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym o:

 • wnioskach o wydanie zezwoleń i zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów oraz wydanych w tych sprawach decyzjach,
 • wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wydanych w tych sprawach decyzjach,
 • pozwoleniach wodnoprawnych zawartych w publicznie dostępnym wykazie danych, tzw. Ekoportalu, prowadzonym przez Ministerstwo Środowiska (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa).

Wykaz zawiera dane m.in. z obszaru m.st. Warszawy. Odnalezienie informacji jest możliwe za pomocą wyszukiwarki (patrz http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam )

• Informacje dotyczące wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia oraz o wydanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach

Informacje dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy pod adresem: www.bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/OS/postepowania_decyzje/

• Informacje o wszczętych i toczących się postępowaniach o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i w sprawach zatwierdzenia projektu robót geologicznych oraz o wydanych decyzjach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego i zatwierdzenia projektu robót geologicznych

Informacje dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy pod adresem: www.bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/OS/postepowania_decyzje/

Zabytki
• Obwieszczenia i zawiadomienia dot. postępowań administracyjnych, które obejmują obszary i budynki zabytkowe

Lista obwieszczeń i zawiadomień dostępna jest pod adresem /Menu_przedmiotowe/ogloszenia/konserwacja_zabytkow

 
 
Wprowadził Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-11-2016
Aktualizujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-06-2019
Zatwierdzający Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-06-2019
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-06-2019
Liczba odwiedzin: 70270

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe