Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Zgłoszenia budowy > Zgłoszenia budowy

Zgłoszenia budowy

  Drukuj
 
Nr sprawy:
Data wpływu zgłoszenia od:
do:
Imię i nazwisko inwestora / nazwa firmy:
Opis projektowanego obiektu:
Adres:
Dzielnica:
Upływ terminu od:
do:
Data wniesienia sprzeciwu: od:
do:
Informacja o sprzeciwie / wycofaniu zgłoszenia:
   Nr sprawy Data wpływu zgłoszenia Imię i nazwisko inwestora / nazwa firmy Opis projektowanego obiektu Adres inwestycji Dzielnica Upływ terminu Data wniesienia sprzeciwu Sprzeciw / wycofanie
OB/30287/19 27-12-2019 Aneta Czapska-Bodych budynek mieszkalny jednorodzinny
Warszawa, Wawer, ul. Zastowska, działka ew. Nr 124 z obrębu 3-13-02. Wawer
WAB/636/2016 05-02-2016 Invesco Spółka Cywilna Małgorzata i Tomasz Poniatowicz budynek mieszkalny jednorodzinny
Warszawa, Wawer, ul. Zorzy, dz. ew. nr 50 obr. 3-11-21 Wawer
26-03-2016
OB/6869/20 11-03-2020 Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. sieć gazowa
Warszawa, Wawer, ul. Zwoleńska, dz. 1/16, 27, 1/28, 1/36, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, 1/42, 3-11-53. Wawer
OB/6869/20 11-03-2020 Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. sieć gazowa
Warszawa, Wawer, ul. Zwoleńska, dz. 1/16, 27, 1/28, 1/36, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, 1/42, z obrębu 3-11-53. Wawer
01-04-2020 Nie wniesiono
OB/25943/17 13-11-2017 Innogy Stoen Operator sp.zo.o., ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa sieć elektroenergetyczna
Warszawa, Wawer, ul. Zwoleńska, działki ew. Nr: 15, 11/4, 16/20 z obrębu 3-11-54. Wawer
09-01-2018 Nie wniesiono
OB/14978/19 01-07-2019 Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o., ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa sieć gazowa
Warszawa, Wawer, ul. Źródlana, dz. 39/3, 8/20 z obrębu 3-11-54. Wawer
22-07-2019 Nie wniesiono
OB/10624/17 10-05-2017 Innogy Stoen Operator sp.zo.o., ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa sieć elektroenergetyczna
Warszawa, Wawer, ul. Żarecka 3a, 1a budowa złączy nN i linii kablowych nN do projektowanego złącza kablowo-licznikowego nN usytuowanego przy ul. Krasnoludków dz. 75, działki Nr ew.: 41/2, 47, 50/2, 51/2, 48, 43/2 z obrębu 3-12-08; 78/6, 75, 78/3 z obrębu 3-12-07; 129/2 z obrębu 3-12-08; 61/1 z obrębu 3-12-08. Wawer
12-05-2017 Wniesiono
OB/5813/2017 07-03-2017 ABB Sp. z o.o. budynek stacji transformatorowej
Warszawa, Wawer, ul. Żegańska 1, dz. ew. nr 172/1, obręb 3-11-45 Wawer
11-05-2017 Nie wniesiono
OB/18886/2019 14-08-2019 ABB Sp. z o. o. sieć cieplna
Warszawa, Wawer, ul. Żegańska 1, dz. ew. nr 172/7, 172/3, obręb 3-11-45 Wawer
OB/14693/19 26-06-2019 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer, ul. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa sieć cieplna
Warszawa, Wawer, ul. Żegańska, działki ew. Nr: 128/3, 9/145, 9/146, 32, 33, 172/7 z obrębu 3-11-45. Wawer
OB/6109/19 13-03-2019 Hanna Kurek, Henryk Kurek. sieć wodociągowa
Warszawa, Wawer, ul.  Cylichowska, działka ew. Nr 8/4 z obrębu 3-11-53. Wawer
03-04-2019 Nie wniesiono
13889/20 14-07-2020 Barbara Skarżyńska, Karolina Skarżyńska sieć kanalizacyjna
Warszawa, Wawer, ul. II Poprzeczna, dz. ew. nr. 121, 129/7 obręb 3-11-04 Wawer
04-08-2020
OB/6455/20 06-03-2020 Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. sieć gazowa
Warszawa, Wawer, ul. Kminkowa, ul. Zatrzebie, działki ew. Nr: 36/2, 30/13 z obrębu 3-14-34. Wawer
27-03-2020 Wniesiono
OB/13325/19 11-06-2019

Michał Śledzik VP Invest Development sk, ul. Patriotów 195, 04-858 Warszawa.

sieć kanalizacyjna
Warszawa, Wawer, ul. Trakt Lubelski, działki ew. Nr: 140/2, 20/7 z obrębu 3-13-48.  Wawer
02-07-2019 Nie wniesiono
OB/9165/20 13-05-2020 Marta Batijewska budynek mieszkalny jednorodzinny
Warszawa, Wawer, ul. Wiązowska, dz. ew .nr. 108, obręb 3-15-11. Wawer
WAB/6394/2016 05-10-2016 Innogy STOEN OPERATOR sp. z o.o. sieć elektroenergetyczna
Warszawa, Wawer, ul.Zabłudowska dz. ew. nr 41 obręb 3-13-44, dz. ew. nr 13/3, 17, 26/12, 26/2 obręb 3-13-44, dz. ew. nr 12/13, 12/2 obręb 3-13-43 Wawer
21-10-2016 Wniesiono
WAB/4424/2016 18-07-2016 Krzysztof Ślączka, Ewa Basiewicz-Ślączka budynek mieszkalny jednorodzinny
Warszawa, Wawer, ul.Zapole, dz.ew. 113, obręb 3-15-15 Wawer
25-07-2016 Wniesiono
WAB/1334/2016 11-03-2016 BJM Development sieć kanalizacyjna
Warszawa, Wawer, ulica Osadnicza, działka ewidencyjna numer 107, 171/1, 171/2, 173 z obrębu 3-11-24. Wawer
02-05-2016 Nie wniesiono
OB/20931/19 06-09-2019 Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów sieć gazowa
Warszawa, Wawer, ul. Łasaka, dz. 45/6, 45/7, 45/2 z obrębu 3-13-08. Wawer
26-09-2019 Nie wniesiono
WAB/7018/2016 08-11-2016 Eliza i Grzegorz Rubinkowscy budynek mieszkalny jednorodzinny
Warszawa, Wawer, ul. Trakt Lubelski, działka ew. nr 111, obr. 3-14-12 Wawer
25-11-2016 Wniesiono
4290/21 26-02-2021 Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. budynek stacji transformatorowej
Warszawa, Wawer; ul. Bysławska, dz.ew.nr. 2/2 obręb 3-14-37. Wawer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe