Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Zgłoszenia budowy > Zgłoszenia budowy

Zgłoszenia budowy

  Drukuj
 
Nr sprawy:
Data wpływu zgłoszenia od:
do:
Imię i nazwisko inwestora / nazwa firmy:
Opis projektowanego obiektu:
Adres:
Dzielnica:
Upływ terminu od:
do:
Data wniesienia sprzeciwu: od:
do:
Informacja o sprzeciwie / wycofaniu zgłoszenia:
   Nr sprawy Data wpływu zgłoszenia Imię i nazwisko inwestora / nazwa firmy Opis projektowanego obiektu Adres inwestycji Dzielnica Upływ terminu Data wniesienia sprzeciwu Sprzeciw / wycofanie
OB/24077/2019 10-10-2019 Jacek Syroka sieć wodociągowa
Warszawa, Wawer, ul. Ligustrowa, dz. ew. nr 36, 43/1, obręb 3-13-25 Wawer
04-12-2019 Nie wniesiono
21145/20 08-10-2020 PSG Sp. z o.o. sieć gazowa
Warszawa, Wawer, ul. Ligustrowa, dz. ew. nr. 43/1, 39/1, 39/9, 39/14, 39/15 obręb 3-13-25 Wawer
OB/5758/19 08-03-2019 CAVS sp.zo.o., ul. Mrówcza 243 lok. 117, 04-697 Warszawa sieć wodociągowa
Warszawa, Wawer, ul. Liliowa, działka ew. Nr 6/2 z obrębu 3-12-22. Wawer
OB/8445/19 08-04-2019 Innogy Stoen Operator sp.zo.o., ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa sieć elektroenergetyczna
Warszawa, Wawer, ul. Liścienna, działka ew. Nr 139 z obrębu 3-12-27. Wawer
OB/15616/2018 28-06-2018 Renata Szostecka sieć kanalizacyjna
Warszawa, Wawer, ul. Lokalna, dz. ew. nr 44/1, 44/6, obręb 3-12-67 Wawer
19-07-2018 Nie wniesiono
22494/20 26-10-2020 PSG Sp. z o.o. sieć gazowa
Warszawa, Wawer, ul. Lokalna, dz. ew. nr. 2/15, 2/22, 119/1, 119/2, 119/3, 119/4, 118, 97/5, obręb 3-12-66; dz. ew. nr. 2/14, 2/11, 133 obręb 3-12-66; dz. ew. 2/14, 2/11, 133 obręb 3-12-80; dz. ew. nr. 44/5, 45/9, 44/6, 122/8 obręb 3-12-67; dz. ew. nr. 1/2, 2/3, 2/6, 19, 36/2 obręb 3-12-75; dz. ew. nr. 110,111,112,115,116,105obręb 3-12-66; dz. ew. nr. 6,10,20,21,22, 23 obręb 3-12-80; dz. ew. nr. 30,31,32,33,34,35,36,86,88,91,92,94,95,99100,101 obręb 3-12-67; dz. ew. nr. 61/2 obręb 3-12-68; dz. ew. nr. 3,6,7,8,9,20,21,23,24,25,27 obręb 3-12-75 Wawer
OB/22618/2019 25-09-2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. sieć gazowa
Warszawa, Wawer, ul. Lubuska dz. ew. nr 62, obręb 3-12-57 Wawer
16-10-2019 Nie wniesiono
OB/12791/19 04-06-2019 Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów sieć gazowa
Warszawa, Wawer, ul. Lubuska, działka ew. nr 62 z obrębu 3-12-57. Wawer
WAB/4797/2015 21-09-2015 Piotr Kunicki budynek mieszkalny jednorodzinny
Warszawa, Wawer, ul. Lucerny 69, dz. numer ewidencyjny 145, obręb 3-11-17. Wawer
06-10-2015 Wniesiono
OB/16056/2018 04-07-2018 Innogy STOEN OPERTOR sp. z o.o. sieć elektroenergetyczna
Warszawa, Wawer, ul. Lucerny, dz. ew. nr 50, 60, 61/5, 61/3, 61/1, 61/7, 61/6, 61/4, 61/2, 63/10, 63/9, obręb 3-13-12, dz. ew. nr 45/3, 45/10, 45/5, 30/9, 29/3, 2/11, 39, 45/11, obręb 3-11-16. Wawer
OB/27547/2019 25-11-2019

Innogy STOEN Operator Sp. z o. o.

sieć elektroenergetyczna
Warszawa, Wawer, ul. Lucerny, dz. ew. nr 61/1, obręb 3-13-12 Wawer
16-12-2019 Nie wniesiono
OB/19573/2018 13-08-2018 Innogy Stoen Operator sp. z o.o. sieć elektroenergetyczna
Warszawa, Wawer, ul. Łasaka, dz. ew. nr 25/3, 25/4, 25/1, obręb 3-13-08 Wawer
OB/14676/2017 04-07-2017 Nezit sp. z o.o. sieć kanalizacyjna
Warszawa, Wawer, ul. Łasaka, dz. ew. nr 72/1, 72/2, 72/3 dawna 72, 9/4 dawna 9/2, 10/17 dawna 10/10, obręb 3-13-06 Wawer
25-08-2017 Nie wniesiono
OB/20753/2017 15-09-2017 Nezit sp. z o.o. sieć wodociągowa
Warszawa, Wawer, ul. Łasaka, dz. ew. nr 9/2, 10/17 obręb 3-13-06 Wawer
OB/22478/18 18-09-2018 NEZIT sp.zo.o., ul. Iwonicka 39a, 02-924 Warszawa sieć wodociągowa
Warszawa, Wawer, ul. Łasaka, działka ew. Nr 11/1 z obrębu 3-13-06. Wawer
08-10-2018 Nie wniesiono
OB/3981/19 19-02-2019 Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o., ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa sieć gazowa
Warszawa, Wawer, ul. Łasaka, działki ew. Nr: 27/1, 28/8, 96/1, 25/1 z obrębu 3-13-08. Wawer
11-03-2019 Nie wniesiono
OB/18415/19 09-08-2019 Krzysztof Łada sieć wodociągowa
Warszawa, Wawer, ul. Łosicka, działki ew. Nr: 23/1, 93/17, 93/3, 93/4, 93/5, 93/6 z obrębu 3-12-02. Wawer
OB/18244/2018 01-08-2018 MPW i K sieć wodociągowa
Warszawa, Wawer, ul. Łysakowska, Kaczeńca, Skrzyneckiego, Kościuszkowców, dz.ew.nr 1/11, obręb 3-07-26, dz. ew. nr 1/1, 1/2, 1/5, 1/6, 1/8, obręb 3-0729, dz. ew. nr 81/2, 81/3, 81/4, 81/7, 81/8, 81/10, 81/12, 81/14, 81/15, 81/16, 81/17, 81/18, 81/19, 81/20, obręb 3-07-30, dz. ew. nr 1/1, 1/4, 1/5, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 2/1, 3/2, 48/1, 48/2, obręb 3-07-34, dz. ew. nr 5/3, 178/3, obręb 3-07-33, dz. ew. nr 2/7, 2/8, 12/4, 62, obręb 3-07-35 Wawer
WAB/4329/2016 15-07-2016 Katarzyna Kobus budynek mieszkalny jednorodzinny
Warszawa, Wawer, ul. Macierzanki 20, dz. ew. nr 22/4, obręb 3-12-58 Wawer
02-08-2016 Wniesiono
OB/21596/17 22-09-2017 Krzysztof Mazurek budynek mieszkalny jednorodzinny
Warszawa, Wawer, ul. Majerankowa 10, działka ew. Nr 59/1 z obrębu 3-12-56. Wawer
07-12-2017 Nie wniesiono
OB/19158/17 30-08-2017 Anna Zabłocka, Anna Zwolińska sieć kanalizacyjna
Warszawa, Wawer, ul. Marecka, działka ew. Nr 117/7 z obrębu 3-11-59. Wawer
20-09-2017 Nie wniesiono
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe