Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Zgłoszenia budowy > Zgłoszenia budowy

Zgłoszenia budowy

  Drukuj
 
Nr sprawy:
Data wpływu zgłoszenia od:
do:
Imię i nazwisko inwestora / nazwa firmy:
Opis projektowanego obiektu:
Adres:
Dzielnica:
Upływ terminu od:
do:
Data wniesienia sprzeciwu: od:
do:
Informacja o sprzeciwie / wycofaniu zgłoszenia:
   Nr sprawy Data wpływu zgłoszenia Imię i nazwisko inwestora / nazwa firmy Opis projektowanego obiektu Adres inwestycji Dzielnica Upływ terminu Data wniesienia sprzeciwu Sprzeciw / wycofanie
WOM-OB/7129/2017 21-03-2017 Krzysztof Mazurek, Joanna Malowaniec - Mazurek budynek mieszkalny jednorodzinny

Warszawa, ul. Majerankowa 10, działka ewidencyjna nr 59/1, z obrębu 3-12-56

Wawer
UD-X-WAB.6743.33.2016.MCH 12-02-2016 Małgorzata Jurska budynek mieszkalny jednorodzinny

Warszawa, ul. Ostródzka

działka nr ew. 52/5 obręb 4-08-01

Targówek
13-03-2016 03-03-2016 Nie wniesiono
UD-X-WAB.6743.255.2017.MCH 24-08-2017 VEOLIA Energia Warszawa S.A. sieć cieplna

Warszawa, ul. Piotra Skargi, Św. Wincentego, Smoleńska,

dz. nr 21/1, 22/3, 134 w obr. 4-10-12

Targówek
05-09-2017 Nie wniesiono
KO/31734/15 07-08-2015 Tomasz Pietrucha, Łukasz Petrykowski sieć kanalizacyjna

Warszawa, ul. Traktorzystki, obr. 6-06-6, dz. ew. 55/8

Wola
07-09-2015 Nie wniesiono
UD-IV-WOM-OB/31069/22; nr rej. 21/ZBG/2022 20-07-2022

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

sieć gazowa

Warszawa, ul. Wilanowska, Skrzetuskiego, Wernyhory, Kmicica, Rolna, Niedźwiedzia, Wołodyjowskiego

dz.ew.nr 2, 157, 100/4, 100/1, 100/2, 100/3, 296/3, 268, 53, 62, 69, 71, 75, 79, 80, 89, 91, 98, 249, 251, 258, 330, 332, 334, 338, 261, 340, 342, 273, 154/2, 154/1, 128, 362/1, 362/2, 302/1, 361, 192/3, 422/1, 424/2, 424/4, 193, 194, 201, 243/1, 243/2, 366, 368, 370, 374/2, 235, 201, 49, 48, 103, 104, 156, 102, 105, 106, 51, 52, 112, 114, 57, 59, 117, 118, 61, 121, 122, 142, 68, 70, 125, 74, 129, 77, 78, 139, 83/1, 83/2, 144, 88, 90, 150, 96, 97, 441, 303, 305, 247, 296/2, 309, 248, 250, 313, 314, 316, 257, 260, 317, 318, 319, 267, 324, 270, 327, 272, 331, 333, 335, 274, 275, 276, 337, 339, 281, 341, 343, 345/1, 291, 354, 353, 294, 159, 160, 109, 111, 162, 163, 116, 169, 119, 120, 170, 123, 124, 173, 126, 127, 180, 182, 131, 133, 185, 135, 136, 186, 147, 149, 153, 363, 302/1, 364, 308, 376, 312, 382, 383, 320, 321, 444, 322, 323, 393, 325, 326, 398, 399, 328, 329, 404, 405, 346, 347, 410, 412, 348, 349, 416, 350, 351, 419, 420, 358, 360, 361, 158/1, 161/4, 190, 191/3, 375, 374/1, 421/2, 421/1, 434/3, 442, 293, 43, 242, 244, 245, 94, 95, 246, 151, 152, 189, 367, 369, 371, 289, 93, 202, 236 ob. 0407

dz.ew.nr 30/2, 21 ob 0235

Mokotów
10-08-2022 Nie wniesiono
UD-IV-WOM-OB/18592/20; Nr rej. 2/ZST/2020 11-05-2020

innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

budynek stacji transformatorowej

Warszawa, ul. Wojskowej Służby Kobiet  na  dz.ew.nr 24/17               ob. 1-07-05

Mokotów
21-07-2020 Nie wniesiono
WAB/8147/2016 23-12-2016 Aneta Starczyńska, Michał Starczyński budynek mieszkalny jednorodzinny

Warszawa, ul.Jontka 10,  działka ewidencyjna nr 76, obręb 3-12-34

Wawer
22-01-2017 Nie wniesiono
WAB/7861/2016 13-12-2016 PGE Dystrybucja S.A. sieć elektroenergetyczna

Warszawa, ul.Zagórzańska, nr działki ewidencyjnej : 63/2, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 72/8, 72/9, 72/10, 72/11, 72/12, 72/13, 72/14, 72/15, 73 obręb 3-15-03

Wawer
27430/20 31-12-2020 PHU Konstans Sp. z o.o. sieć kanalizacyjna

Warszawa, Wawer ul. Trakt Lubelski, dz. ew. nr. 30/2, 29 obręb 3-13-31

Wawer
WOM-OB/1469/2017 19-01-2017 Piotr Brych budynek mieszkalny jednorodzinny

Warszawa, Wawer, działka nr ewidencyjny 76/3, przy ul. J.Osterwy obręb: 3-12-17

Wawer
26-01-2017 Wniesiono
9783/20 25-05-2020 Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. sieć gazowa

Warszawa, Wawer, ul. Agrestowa, działki ew. Nr: 1/2, 1/1 z obrębu 3-12-66; 120/9, 120/2, 120/1 z obrębu 3-12-59,

Wawer
OB/1179/20 15-01-2020 Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o., ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa sieć gazowa

Warszawa, Wawer, ul. Arniki, działki ew. Nr: 97/5, 97/4, 97/3, 103 z obrębu 3-12-66.

Wawer
05-02-2020 Nie wniesiono
OB/23155/2017 09-10-2017 MirMar s.c. sieć elektroenergetyczna

Warszawa, Wawer, ul. Celulozy, dz. ew. nr 18/1, 12, 33, 34, 22/9, 22/8, 11/7, obręb 3-14-31, 3-14-32

Wawer
OB/16679/2018 12-07-2018 Wiesław Łodyga budynek mieszkalny jednorodzinny

Warszawa, Wawer, ul. Cylichowska 86 , dz. ew. nr 8, obręb 3-11-61

Wawer
30-07-2018 Wniesiono
13781/20 10-07-2020 Novisa Development Sp. z o.o. sieć gazowa

Warszawa, Wawer, ul. Jeziorowa, dz. ew. nr. 28/8, 29/10,75 obręb 3-13-35

Wawer
31-07-2020
OB/5592/20 28-02-2020 INNOGY Stoen Operator sp.zo.o., ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa sieć elektroenergetyczna

Warszawa, Wawer, ul. Jeziorowa, działki ew. Nr: 106, 103, 43, 48 z obrębu 3-13-34.

Wawer
23-03-2020 Nie wniesiono
WAB/4009/2016 05-07-2016 MPWiK sieć kanalizacyjna
sieć wodociągowa

Warszawa, Wawer, ul. Lebiodowa , dz.nr ew.  5/17, 15/1, 15/4, 5/19, 38, 6/35, 6/41, 7/5, 8/29 obręb 3-13-20, dz. ew. nr 2 obręb 3-13-24

Wawer
26-08-2016 Nie wniesiono
OB/4516/20 14-02-2020 Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. sieć gazowa

Warszawa, Wawer, ul. Marty, działka ew. Nr 62/12 z obrębu 3-12-08.

Wawer
05-03-2020 Nie wniesiono
OB/25806/19 31-10-2019

Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

sieć gazowa

Warszawa, Wawer, ul. Odmienna, działki ew. Nr 72/15, 72/16 z obrębu 3-15-03.

Wawer
21-11-2019 Nie wniesiono
OB/28165/19 02-12-2019 Kradex Krzysztof Radzikowski budynek stacji transformatorowej

Warszawa, Wawer, ul. Orlika, działka ew. Nr 17/1 z obrębu 3-07-29.

Wawer
OB/2365/2018 30-01-2018 Anna Młochowska budynek mieszkalny jednorodzinny

Warszawa, Wawer, ul. Sztygarów 8 A, dz. ew. nr

35, obręb 3-12-43

Wawer
04-04-2018 Wniesiono
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe