Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Rzeczy znalezione

Katalog wyżej: Ogłoszenia i informacje

Lista artykułów:


Rzeczy znalezione

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015 r., poz. 397 z późn. zm.) zawiadamia się, że w Biurze Rzeczy Znalezionych w Warszawie przy ul. Dzielnej 15 prowadzonym przez Urząd m.st. Warszawy przechowywane są rzeczy znalezione wymienione w załączonej poniżej tabeli.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli do odbioru rzeczy w terminie dwóch lat od dnia znalezienia rzeczy.

Po tym terminie, zgodnie z art. 187 Kodeksu cywilnego prawo własności do rzeczy przejdzie na znalazcę, o ile odbierze rzecz w wyznaczonym terminie. W przypadku nieodebrania rzeczy w wyznaczonym znalazcy terminie jej właścicielem, na mocy art. 19 ust. 1 ustawy o rzeczach znalezionych, stanie się m.st. Warszawa.

Wydanie rzeczy osobie uprawnionej do odbioru rzeczy następuje po uiszczeniu przez nią kosztów przechowywania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru.


Kontakt z Biurem Rzeczy Znalezionych:

telefon: 22 443 29 61, 22 443 29 62, 22 443 29 68
faks: 22 443 29 64
e-mail: rzeczyznalezione@um.warszawa.pl


Zobacz:


Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2015-07-23
Aktualizujący Pyżyna Tomasz (Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (AO)) 2019-09-03
Zatwierdzający Pyżyna Tomasz (Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (AO)) 2019-09-03
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-09-03
Wersja standardowa