Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Rzeczy znalezione > Rzeczy znalezione

Rzeczy znalezione

  Drukuj
 

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2019 r. poz. 908 -j.t.). zawiadamia się, że w Biurze Rzeczy Znalezionych w Warszawie przy ul. Dzielnej 15 prowadzonym przez Urząd m.st. Warszawy przechowywane są rzeczy znalezione wymienione w załączonej poniżej tabeli.


W związku z powyższym wzywa się właścicieli do odbioru rzeczy w terminie dwóch lat od dnia znalezienia rzeczy.


Po tym terminie, zgodnie z art. 187 Kodeksu cywilnego prawo własności do rzeczy przejdzie na znalazcę, o ile odbierze rzecz w wyznaczonym terminie. W przypadku nieodebrania rzeczy w wyznaczonym znalazcy terminie jej właścicielem, na mocy art. 19 ust. 1 ustawy o rzeczach znalezionych, stanie się m.st. Warszawa.
Wydanie rzeczy osobie uprawnionej do odbioru rzeczy następuje po uiszczeniu przez nią kosztów przechowywania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru.


Nieodpłatne przekazanie rzeczy znalezionych.

Dyrektor Biura Administracji i Spraw Obywatelskich – stosownie do § 35 Zarządzenia nr 1669/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z 24 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej zasad gospodarowania rzeczami znalezionymi w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy (ze zm.) - informuje, że na wniosek komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostek pomocniczych i organizacyjnych m.st. Warszawy przekazano nieodpłatnie na realizacje zadań 848 rzeczy, w tym 229 tabletów, 105 telefonów komórkowych, 90 laptopów, 77 rowerów, 57 aparatów fotograficznych, 34 e-booki oraz 256 pozostałych rzeczy.


Rzeczy te w latach 2015-2017 zostały przekazane do Biura Rzeczy Znalezionych i na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych stały się własnością m.st. Warszawy.


Kontakt z Biurem Rzeczy Znalezionych:

telefon: 22 443 29 61, 22 443 29 62, 22 443 29 68
faks: 22 443 29 64
e-mail: rzeczyznalezione@um.warszawa.pl


Zobacz:
 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-07-2015
Aktualizujący Pyżyna Tomasz (AO) (Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (AO)) 19-09-2022
Zatwierdzający Pyżyna Tomasz (AO) (Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (AO)) 19-09-2022
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-09-2022
Liczba odwiedzin: 59204

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe