Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Informacje dla deweloperów > Dokumenty zawierające informacje na potrzeby przygotowania prospektu informacyjnego

Dokumenty zawierające informacje na potrzeby przygotowania prospektu informacyjnego

  Drukuj
 

Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach.

Informacje o inwestycjach komunalnych w układzie klasyfikacji budżetowej oraz charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań.

Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na danym obszarze - zobacz: decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Polityka zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, określająca m.in. kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz przeznaczenia terenów m.st. Warszawy, kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego, obszary szczególnego zagrożenia powodzią, obszary na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW.

W dokumencie zawarte są informacje dotyczące planowanych inwestycji komunalnych.

  • Wieloletnia prognoza finansowa - uchwała nr VI/61/2019 Rady m.st. Warszawy z 25.01.2019 r. (zawiera informacje dotyczące planowanych inwestycji komunalnych w podziale na sfery i programy branżowe)

Trasy linii energetycznych, ciepłociągów, gazociągów, obiekty i inwestycje liniowe, plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne.

Informacje nt. zamierzeń inwestycyjnych i remontowych planowanych do realizacji na terenie m.st. Warszawy oraz sąsiadujących gmin i powiatów.Zestawienie inwestycji remontów planowanych przez właścicieli sieci podziemnych, instytucji miejskich zajmujących się transportem zbiorowym, zarządzaniem oraz tworzeniem infrastruktury komunikacyjnej.

 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe