Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Polityka społeczna > Ogłoszenia i informacje - polityka społeczna

Ogłoszenia i informacje - polityka społeczna

  Drukuj
 

Ogłoszenie o zmianie uchwały Nr 6451/16 Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z dnia 30.11.2016 r.
Ogłoszenie o zmianie uchwały Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w latach 2017 - 2019. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2016
Ogłoszenie o zmianie uchwały Nr 6452/16 Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z dnia 30.11.2016 r.
Ogłoszenie o zmianie uchwały Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2016
Ogłoszenie o zmianie uchwały Nr 6453/16 Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z dnia 30.11.2016 r.
Ogłoszenie o zmianie uchwały Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2016
Ogłoszenie o zmianie uchwały Nr 6454/16 Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z dnia 30.11.2016 r.
Ogłoszenie o zmianie uchwały Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2016
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2017 roku
Nazwa zadania konkursowego: Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Termin składania ofert: 30.12.2016r.   ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-12-2016
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2017 roku
Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie Klubu Abstynenckiego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2017 roku Termin składania ofert: 30.12.2016r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-12-2016
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2017 roku
Nazwa zadania konkursowego: Zwiększenie świadomości mieszkańców Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na temat szkodliwości spożywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych. Termin składania ofert: 30.12.2016 roku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-12-2016
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Śródmieście w latach 2017-2019
Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B) na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Termin składania ofert: 30.12.2016r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-12-2016
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Śródmieście w 2017 roku
Nazwa zadania konkursowego: Wspieranie programów mających na celu zwiększenie aktywności społecznej oraz zawodowej osób starszych z terenu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Termin składania ofert: 30.12.2016r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-12-2016
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Śródmieście w latach 2017-2019
Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w latach 2017-2019. Termin składania ofert: 30.12.2016 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-12-2016
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2017r.
Data publikacji: 25-11-2016
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2017r.
Data publikacji: 25-11-2016
Korzystanie z usług tłumacza języka migowego
Urząd m.st. Warszawy informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 19.08.2011 r. "o języku migowym i innych środkach komunikowania się" osoby uprawnione mogą załatwić sprawę w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych oraz poniżej wymienionych biurach wchodzących w skład Urzędu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-03-2013
korzystanie z usług tłumacza języka migowego
Urząd m.st. Warszawy informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 19.08.2011 r. "o języku migowym i innych środkach komunikowania się" osoby uprawnione mogą załatwić sprawę w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych oraz wszystkich biurach wchodzących w skład Urzedu m.st. Warszawy przy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-01-2013
Korzystanie z usług tłumacza migowego podczas załatwiania spraw w Urzędzie
Wypełniając zapisy art. 9 ust. 3 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243) informujemy, iż w najbliższych dniach na stronach internetowych miasta stołecznego Warszawy zamieszczona zostanie prezentacja dotycząca możliwości korzystania z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-04-2012

1, 2, 3, 4
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe