Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Polityka społeczna > Ogłoszenia i informacje - polityka społeczna

Ogłoszenia i informacje - polityka społeczna

  Drukuj
 

Uchwała Nr 1537/2020 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dn. 17 czerwca 2020 r. w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
UCHWAŁA NR 1537/2020 ZARZĄDU DZIELNICY OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 czerwca 2020 r.   w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym   w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w roku 2020 pod ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-06-2020
Uchwała Nr 1433/2020 z dn. 6.05.2020 r. ws zatwierdzenia planu pracy na 2020 rok Środowiskowego Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami"
Uchwała Nr 1433/2020   Zarządu Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy na 2020 rok Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 109     Na podsta wi e art. 6 i art. 11 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-05-2020
Uchwała Nr 1436/2020 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w sorawi ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i pataologiom społecznym w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w roku 20
UCHWAŁA NR 1436/2020 ZARZĄDU DZIELNICY OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym   w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w roku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-05-2020
UCHWAŁA NR 1435/2020 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ws. rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom spłecznym w Dzielnicy Ochota m.st Warszawy w roku 2020
  UCHWAŁA NR 1435/2020 ZARZĄDU DZIELNICY OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 6 maja 2020 r.   w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym   w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w roku 2020 pod ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-05-2020
Uchwała nr 1413/2020 Zarządu Dzielnicy Ochota mst. Warszawyw sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w roku 2
                                            UCHWAŁA NR 1413/2020 ZARZĄDU DZIELNICY OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-04-2020
Uchwała nr 1412/2020 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia 22.04.2020r.w sprawie zmiany Uchwały 1340/2020 Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie harmonogramu realizacji zadań wynikających z Programu Profilaktyki
UCHWAŁA NR 1412/2020r. ZARZADU DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY z dnia 22.04.2020r.     w sprawie zmiany Uchwały 1340/2020 Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia   11 marca 2020 roku w sprawie harmonogramu realizacji zadań wynikających  z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-04-2020
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2020 roku
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-03-2020
Uchwała Nr 2909/2019 Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z dnia 3 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę nr 2849/2019 Zarządu Dzielnicy Śródmieście z dnia 27 listopada 2019 r.
Uchwała nr 2909/2019 Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 2849/2019 Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-12-2019
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2020 roku
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2020 roku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-11-2019
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2020 roku
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2020 roku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-11-2019
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w Dzieln.Śródmieście m.st. Warszawy w 2020 roku
Data publikacji: 29-11-2019
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publ. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dz. Śródmieście m.st. Warszawy w latach 2020-2022
Data publikacji: 29-11-2019
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w latach 2020 - 2021
Nazwa zadania konkursowego:  Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-11-2019
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2020 roku
Nazwa zadania konkursowego:  Prowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-11-2019
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2020 roku
Nazwa zadania konkursowego:  Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z wolskich szkół oraz szkoleń przygotowujących kadrę placówek oświatowych do prowadzenia programów profilaktycznych ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-11-2019
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2020 roku
Nazwa zadania konkursowego:  Organizacja wyjazdowych form wypoczynku jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-11-2019
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2020 roku
Nazwa zadania konkursowego:  Przeprowadzenie programu edukacyjnego dla rodziców/opiekunów dzieci od okresu okołoporodowego do 6 lat z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-11-2019
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2020 roku
Nazwa zadania konkursowego:  Działania socjalno - pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie jadłodzielni na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-11-2019
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2020 roku
Nazwa zadania konkursowego:  Działania socjalno - pomocowe na rzecz osób w wieku emerytalnym: poprawa jakości życia seniorów w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy poprzez organizację letniego wypoczynku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-11-2019
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2020 roku
Nazwa zadania konkursowego:  Działania socjalno - pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie pozyskiwania oraz dystrybucji artykułów rzeczowych, w szczególności artykułów chemii gospodarczej, na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-11-2019

1, 2, 3, 4
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe