Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Polityka społeczna > Ogłoszenia i informacje - polityka społeczna

Ogłoszenia i informacje - polityka społeczna

  Drukuj
 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2020 roku
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-03-2020
Uchwała Nr 2909/2019 Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z dnia 3 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę nr 2849/2019 Zarządu Dzielnicy Śródmieście z dnia 27 listopada 2019 r.
Uchwała nr 2909/2019 Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 2849/2019 Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-12-2019
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2020 roku
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2020 roku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-11-2019
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2020 roku
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2020 roku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-11-2019
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w Dzieln.Śródmieście m.st. Warszawy w 2020 roku
Data publikacji: 29-11-2019
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publ. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dz. Śródmieście m.st. Warszawy w latach 2020-2022
Data publikacji: 29-11-2019
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w latach 2020 - 2021
Nazwa zadania konkursowego:  Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-11-2019
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2020 roku
Nazwa zadania konkursowego:  Prowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-11-2019
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2020 roku
Nazwa zadania konkursowego:  Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z wolskich szkół oraz szkoleń przygotowujących kadrę placówek oświatowych do prowadzenia programów profilaktycznych ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-11-2019
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2020 roku
Nazwa zadania konkursowego:  Organizacja wyjazdowych form wypoczynku jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-11-2019
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2020 roku
Nazwa zadania konkursowego:  Przeprowadzenie programu edukacyjnego dla rodziców/opiekunów dzieci od okresu okołoporodowego do 6 lat z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-11-2019
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2020 roku
Nazwa zadania konkursowego:  Działania socjalno - pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie jadłodzielni na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-11-2019
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2020 roku
Nazwa zadania konkursowego:  Działania socjalno - pomocowe na rzecz osób w wieku emerytalnym: poprawa jakości życia seniorów w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy poprzez organizację letniego wypoczynku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-11-2019
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2020 roku
Nazwa zadania konkursowego:  Działania socjalno - pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie pozyskiwania oraz dystrybucji artykułów rzeczowych, w szczególności artykułów chemii gospodarczej, na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-11-2019
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Śródmieście wlatach 2020-2022
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w latach 2020 - 2022 pod nazwą prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-11-2019
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2019 roku
Nazwa zadania konkursowego: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej w czasie ferii letnich w 2019 roku.  ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-05-2019
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2019 roku
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2019 roku Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie Klubu Abstynenckiego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-03-2019
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2019 roku
Nazwa zadania konkursowego: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej w Dzielnicy Śródmieście w 2019 roku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-03-2019
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2019 rok
Nazwa zadania konkursowego: Wspieranie programów mających na celu zwiększenie aktywności społecznej oraz zawodowej osób starszych z terenu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-11-2018
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2019 roku
Nazwa zadania konkursowego: Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2019 roku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-11-2018

1, 2, 3, 4
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe