Kanał Wyżej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2018 roku

Treść
Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2018 roku


Załączniki
Uchwała nr 9580/17 Zarządu Dzielnicy Śródmieście z dnia 23.11.2017 r.

Data ogłoszenia
2017-11-23

Data wprowadzenia:  23-11-2017

<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje - polityka społeczna [Śródmieście]

Wersja standardowa