Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Polityka społeczna > Ochota > Uchwała nr 2603/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z harmomoramu działań z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2020 r.

Uchwała nr 2603/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z harmomoramu działań z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2020 r.

  Drukuj
 

Uchwała Nr  2603/2021

Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

z dnia 24 marca 2021 r.

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji harmonogramu działań dla Dzielnicy Ochota w 2020 roku wynikających z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy

w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2017 2020

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, 956), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) oraz § 50 ust. 1 Statutu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, stanowiącego Załącznik nr 5 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814 i z 2019 r. poz. 13139) w związku z punktem 8 Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2017-2020, stanowiącego Załącznik do Uchwały                    Nr XXXVIII/981/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2017-2020, uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przyjmuje sprawozdanie z harmonogramu działań dla Dzielnicy Ochota w 2020 roku wynikających z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2017 2020, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega przekazaniu do Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

 

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota.

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Członkowi Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy sprawującemu bezpośredni nadzór nad Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota.

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

 

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data ogłoszenia:
24-03-2021
Data wprowadzenia:  30-03-2021
 
 
Wprowadził Wysocka Magda (Dzielnica Ochota) 30-03-2021
Aktualizujący Wysocka Magda (Dzielnica Ochota) 30-03-2021
Zatwierdzający Jankowiak-Tiuryn Małgorzata (Dzielnica Ochota) 09-04-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 09-04-2021
Liczba odwiedzin: 270
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe