Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Polityka społeczna > Ochota > Uchwała nr 2560/2021 ZARZĄDU DZIELNICY OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności za 2020 rok Środowiskowego Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami" w Warszawie

Uchwała nr 2560/2021 ZARZĄDU DZIELNICY OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności za 2020 rok Środowiskowego Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami" w Warszawie

  Drukuj
 

Uchwała Nr 2560/2021 
Zarządu Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
z dnia 10 marca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności za 2020 rok Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” w Warszawie

Na podstawie art. 6 i art. 11 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817), § 25 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. 2020 r. poz. 249), § 8 ust. 1 pkt 2 lit. a Uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6725), a także § 50 ust. 1 Statutu Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy, stanowiącego Załącznik  Nr 5 do Uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814 oraz z 2019 r. poz. 13139) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy zatwierdza sprawozdanie z działalności za 2020 rok Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 109, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy www.urzadochota.waw.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami”.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz

Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

 

 

Katarzyna Łęgiewicz


Data ogłoszenia:
18-03-2021
Data wprowadzenia:  18-03-2021
 
 
Wprowadził Ornoch Marek (Dzielnica Ochota) 18-03-2021
Aktualizujący Ornoch Marek (Dzielnica Ochota) 18-03-2021
Zatwierdzający Starzyński Mirosław (Dzielnica Ochota) 18-03-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-03-2021
Liczba odwiedzin: 272
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe