Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Polityka społeczna > Ochota > Uchwała Nr 1433/2020 z dn. 6.05.2020 r. ws zatwierdzenia planu pracy na 2020 rok Środowiskowego Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami"

Uchwała Nr 1433/2020 z dn. 6.05.2020 r. ws zatwierdzenia planu pracy na 2020 rok Środowiskowego Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami"

  Drukuj
 

Uchwała Nr 1433/2020 
Zarządu Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
z dnia 6 maja 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy na 2020 rok Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 109

 

 

Na podstawie art. 6 i art. 11 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1817), § 4 ust.1 pkt 3, ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r., poz. 249),  § 8 ust. 1 uchwały  Nr XLVI/1422/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy  z dnia 18 grudnia 2008r.   w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań   i kompetencji m.st. Warszawy (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 6725) oraz § 2 ust. 5 Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” w Warszawie   przy ul. Grójeckiej 109 stanowiącego załącznik do uchwały nr XLI/1129/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r., poz. 6537), Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy zatwierdza plan pracy na 2020 rok Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 109, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

 

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy www.urzadochota.waw.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami”.

            

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data ogłoszenia:
06-05-2020
Data wprowadzenia:  08-05-2020
 
 
Wprowadził Ornoch Marek (Dzielnica Ochota) 08-05-2020
Aktualizujący Ornoch Marek (Dzielnica Ochota) 12-05-2020
Zatwierdzający Starzyński Mirosław (Dzielnica Ochota) 12-05-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-05-2020
Liczba odwiedzin: 95
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe