Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Polityka społeczna > Ochota > UCHWAŁA NR 2284/2021 ZARZĄDU DZIELNICY OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 21 stycznia 2021 r. w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2021 roku pod nazwą „Pro

UCHWAŁA NR 2284/2021 ZARZĄDU DZIELNICY OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 21 stycznia 2021 r. w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2021 roku pod nazwą „Pro

  Drukuj
 

UCHWAŁA NR 2284/2021
ZARZĄDU DZIELNICY OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z 21 stycznia 2021 r.

w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
w 2021 roku pod nazwą „Prowadzenie i obsługa miejsc typu jadłodzielnia oraz podzielnia dla mieszkańców Warszawy w szczególności z terenu dzielnicy Ochota m.st. Warszawy”

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 i z 2019 r. poz. 2020) oraz § 27 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6725) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Rekomenduje się oferty złożone w ramach  otwartego konkursu ofert, ogłoszonego uchwałą nr 1979/2020 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia 25 listopada 2020 roku na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2021 roku pod nazwą „Prowadzenie i obsługa miejsc typu jadłodzielnia oraz podzielnia dla mieszkańców Warszawy w szczególności z terenu dzielnicy Ochota m.st. Warszawy” .

2. Wykaz ofert, które zostały rekomendowane wraz z nazwami oferentów oraz wysokością proponowanych dotacji stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Środki na dotacje, o których mowa w § 1, wynoszą 15.000,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data ogłoszenia:
21-01-2021
Data wprowadzenia:  21-01-2021
 
 
Wprowadził Ornoch Marek (Dzielnica Ochota) 21-01-2021
Aktualizujący Ornoch Marek (Dzielnica Ochota) 21-01-2021
Zatwierdzający Starzyński Mirosław (Dzielnica Ochota) 21-01-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-01-2021
Liczba odwiedzin: 447
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe