Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Polityka społeczna > Ochota > UCHWAŁA NR 1435/2020 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ws. rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom spłecznym w Dzielnicy Ochota m.st Warszawy w roku 2020

UCHWAŁA NR 1435/2020 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ws. rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom spłecznym w Dzielnicy Ochota m.st Warszawy w roku 2020

  Drukuj
 

 

UCHWAŁA NR 1435/2020

ZARZĄDU DZIELNICY OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 6 maja 2020 r.

 

w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w roku 2020 pod nazwą
Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży

z ochockich szkół w 2020r.”.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 688, z późn. zm.[1])) oraz § 27 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. 2016 r., poz. 6725), uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. Rekomenduje się oferty złożone w ramach  otwartego konkursu ofert, ogłoszonego uchwałą nr 1361/2020 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia 18.03.2020 r. na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w roku 2020 pod nazwą „Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z ochockich szkół w 2020 r.”.

2. Wykaz ofert, które zostały rekomendowane wraz z nazwami oferentów oraz wysokością proponowanych dotacji stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Środki na dotacje, o których mowa w § 1, wynoszą 38 751,00 zł.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

 

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załączniki:
Uchwała 1435.docx
Data ogłoszenia:
06-05-2020
Data wprowadzenia:  07-05-2020
 
 
Wprowadził Wysocka Magda (Dzielnica Ochota) 07-05-2020
Aktualizujący Wysocka Magda (Dzielnica Ochota) 07-05-2020
Zatwierdzający Starzyński Mirosław (Dzielnica Ochota) 07-05-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 07-05-2020
Liczba odwiedzin: 77
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe