Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Polityka lokalowa > Mokotów > Mokotów Informacja o osobach oczekujących na zawarcie umowy najmu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy

Mokotów Informacja o osobach oczekujących na zawarcie umowy najmu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Na podstawie § 26 ust. 5 pkt 2 Uchwały Nr LVIII/1751/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.), Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Mokotów Urzędu m.st. Warszawy informuje o osobach oczekujących w Dzielnicy Mokotów na zawarcie umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy.

Zgodnie z ww. przepisem, w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy publikuje się informację o osobach oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, ograniczoną do imion i nazwisk osób oraz roku zakwalifikowania.

Równocześnie Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Mokotów Urzędu m.st. Warszawy informuje, że lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy położonego na terenie Dzielnicy Mokotów została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Mokotów przy ul. Wiktorskiej 91a.

W świetle § 26 ust. 5 pkt 1 ww. uchwały, zastrzeżenia i uwagi odnoszące się do listy mogą być składane w Wydziale Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Mokotów przy ul. Wiktorskiej 91a, w terminie 14 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

Data ogłoszenia:
29-01-2016
Data wprowadzenia:  14-01-2016
 
 
Wprowadził Krzyszczak Eliza (Dzielnica Mokotów) 14-01-2016
Aktualizujący Klimek-Ciura Agnieszka (Dzielnica Mokotów) 02-03-2020
Zatwierdzający Szpetulska Grażyna (Dzielnica Mokotów) 02-03-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-03-2020
Liczba odwiedzin: 9651
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe