Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Plany zagospodarowania przestrzennego

Katalog wyżej: Ogłoszenia i informacje

Lista artykułów:


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ekspresowej (Białołęka)

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ekspresowej

Treść

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę m.st. Warszawy uchwały Nr XCII/2353/2014 z dnia 16 października 2014 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ekspresowej, którego granice wyznaczają:

 

·         od zachodu: wschodnia linia rozgraniczająca ul. Modlińskiej;

·         od północny: południowa granica działek ew. nr 32/2, 32/3, 32/4 z obrębu 4-06-35;

·         od wschodu: zachodnia granica dz. ew. nr 68 z obrębu 4-06-35 oraz jej przedłużenie do południowej linii rozgraniczającej ul. Ekspresowej; południowa linia rozgraniczająca ul. Ekspresowej; linia łącząca południową linię rozgraniczającą ul. Ekspresowej z północno-zachodnim wierzchołkiem budynku znajdującego się na działkach ew. nr 165/1, 166, i 283/7 z obrębu 4-06-35, zachodnia ściana ww. budynku, następnie przedłużenie  ściany budynku do północno-wschodniego wierzchołka budynku znajdującego się na działkach ew. nr 214/32, 214/34 i 214/13 z obrębu 4-06-35, wschodnia ściana ww. budynku, następnie przedłużenie ściany budynku do północnej granicy działki ew. nr 214/40 z obrębu 4-06-35, północna granica działki ew. nr 214/40 z obrębu 4-06-35 i jej przedłużenie do północno-wschodniego wierzchołka działki ew. nr 226 z obrębu 4-06-35, wschodnie granice działek ew. nr 235, 236/13, 236/14, 258, 261, 269, 271 z obrębu 4-06-35 do północnej linii rozgraniczającej ul. Płochocińskiej;

·         od południa: północna linia rozgraniczająca ul. Płochocińskiej.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa lub przesłać pocztą na podany wyżej adres, w terminie do dnia 18 września 2015 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy
Załączniki

ogłoszenie (pdf, 268KB)

 


Wprowadził Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2015-08-19
Aktualizujący Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2015-08-19
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2015-08-19
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 2015-08-19
Wersja standardowa