Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Plany zagospodarowania przestrzennego

Katalog wyżej: Ogłoszenia i informacje

Lista artykułów:


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu stacji kolejowej Warszawa Praga (Praga Północ, Targówek) - przystąpienie do sporządzania

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu stacji kolejowej Warszawa Praga
Treść

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu uchwały nr LXXVI/1961/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego rejonu stacji kolejowej Warszawa Praga. Obszar planu wyznaczają:

-    od północy: granica dzielnicy Białołęka od północnej granicy działki ew. nr 1/17 z obrębu 4-18-04 do północnej granicy działki ew. nr 9/5 z obrębu 4-08-06;

-    od wschodu: linia łącząca punkt zbiegu granic działek ew. nr 9/5, 100/3, 100/4 z obrębu 4-08-06 z punktem zbiegu północnej i zachodniej granicy działki ew. nr 10 z obrębu 4-08-06; zachodnia granica działki ew. nr 10 z obrębu 4-08-06; północna granica działki ew. nr 8 z obrębu 4-08-06; południowo-wschodnia granica działki ew. nr 3 z obrębu 4-08-06; zachodnie granice działek ew. nr 4/2, 24/2, 28, 29/2, 36/10, 80 z obrębu 4-08-06; wschodnie granice działek ew. nr 3 z obrębu 4-08-12, nr 1 z obrębu 4-08-18, nr 1 z obrębu 4-08-19, nr 1 i 164 z obrębu 4-08-22, nr 2/1 z obrębu 4-08-23; północna granica działki ew.
nr 3/2 z obrębu 4-08-23; zachodnia granica działki ew. nr 1 z obrębu 4-08-23; południowo-zachodnie granice działek ew. nr 1 i 3 z obrębu 4-10-11; południowo-wschodnia granica działki ew. nr 3 z obrębu 4-10-11; linia przedłużająca północno-wschodnią granicę działki ew. nr 106/2 z obrębu 4-10-12; północno-wschodnia granica działki ew. nr 106/2 z obrębu 4-10-12;

-    od południa: północno-zachodnie granice działek ew. nr 106/3, 107/2, 110/2 z obrębu 4-10-12; linia przedłużająca północno-zachodnią granicę działki ew. nr 110/2 z obrębu 4-10-12, linia przedłużająca północno-wschodnią granicę działki ew. nr 122 z obrębu 4-10-12; południowo-wschodnia granica działki ew. nr 120 z obrębu 4-10-12; granica działek ew. nr 122 i 124 z obrębu 4-10-12; wschodnia i południowa granica działki ew. nr 124 z obrębu 4-10-12; północna granica działki ew. nr 22 z obrębu 4-10-09;

-    od zachodu: północno-wschodnia granica działki ew. nr 6/3 z obrębu 4-18-09; wschodnia granica działki ew. nr 1/17 z obrębu 4-18-04.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

 

Wnioski należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy
za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, w terminie do 31 grudnia 2014 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię lub nazwę wnioskodawcy oraz adres i podpis osoby składającej wniosek; określać przedmiot wniosku oraz wskazać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. W tytule wniosku należy zawrzeć nazwę planu: „Wniosek do m.p.z.p. wschodniego rejonu stacji kolejowej Warszawa Praga”.

 


Wprowadził Marek Łapiński 2014-12-09
Aktualizujący Marek Łapiński 2014-12-09
Zatwierdzający Marek Łapiński 2014-12-09
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2014-12-09
Wersja standardowa