Kanał Wyżej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Ochota Centrum w okolicy pętli tramwajowej Banacha (Ochota) - przystąpienie do sporządzania
Tresc
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę m. st. Warszawy Uchwały Nr XII/230/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ochota Centrum w okolicach pętli tramwajowej Banacha, obejmującego obszar:
- od północy: północna linia rozgraniczająca ul. Stefana Banacha 2KDG od wschodniej linii rozgraniczającej ul. Grójeckiej (3KDG) do zachodniej linii rozgraniczającej Alei Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury (1KDGP) zgodnie z liniami rozgraniczającymi ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Ochota Centrum uchwalonego uchwałą nr LXVI/2058/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 5.1 1.2009 r.
- od wschodu: zachodnia linia rozgraniczająca Alei Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury ( 1 KDGP) na odcinku od południowej linii rozgraniczającej terenu B2.1 U-N do północnej linii rozgraniczającej terenu A1.1O U-Z/U-N zgodnie z liniami rozgraniczającymi ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Ochota Centrum uchwalonego uchwałą nr LXVI/2058/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 5.1 1.2009 r.
- od południa: południowa linia rozgraniczająca ul. Stefana Banacha 2KDG na odcinku od zachodniej linii rozgraniczającej Alei Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury (1KDGP) do wschodniej linii rozgraniczającej terenu A1.2 U-H/B i jej przedłużenie do południowej linii rozgraniczającej terenu A1.27KDw, południowa linia rozgraniczająca terenu A1.27KDw, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Adolfa Pawińskiego (1KDZ) na odcinku od południowej linii rozgraniczającej terenu A 1.27KDw do południowej linii rozgraniczającej ul. Stefana Banacha 2KDG, południowa linia rozgraniczająca ul. Stefana Banacha 2KDG na odcinku wschodniej linii rozgraniczającej ul. Adolfa Pawińskiego (1KDZ) do zachodniej linii rozgraniczającej ul. Adolfa Pawińskiego (1KDZ), południowa granica planu miejscowego od zachodniej linii rozgraniczającej ul. Adolfa Pawińskiego (1KDZ) do wschodniej linii rozgraniczającej ul. Grójeckiej (3KDG) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ochota Centrum uchwalonego uchwałą nr LXVI/2058/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 5.11.2009 r.
- od zachodu: wschodnia linia rozgraniczająca ul. Grójeckiej (3KDG) na odcinku od południowej do północnej linii rozgraniczającej ul. Stefana Banacha 2KDG zgodnie z liniami rozgraniczającymi ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Ochota Centrum uchwalonego uchwałą nr LXVI/2058/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 5.11.2009 r.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, parter - pokój nr 27 lub przesłać pocztą na podany wyżej adres (z zaznaczeniem „Wniosek do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ochota Centrum w okolicach pętli tramwajowej Banacha " ) - w terminie do dnia 31stycznia 2016 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy , przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Odnosniki
Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XII/230/2015 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ochota Centrum w okolicach pętli tramwajowej Banacha

Zalaczniki
ogłoszenie (pdf 1,4 MB)
 
Składanie wniosków do opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- formularz wniosku do wydrukowania i wypełnienia odręcznie
- formularz wniosku do wypełnienia w komputerze i wydrukowania


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu osiedla Powsin w rejonie ul. Czekoladowej (Wilanów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy pomiędzy ulicami Madalińskiego, Puławską i Olesińską (Mokotów) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Ochota Centrum w okolicy pętli tramwajowej Banacha (Ochota) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Drewnianej 8 (Śródmieście) - wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Marysin Wawerski (Wawer) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Targówka Fabrycznego w rejonie ul. Księżnej Anny (Targówek)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ekspresowej (Białołęka)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu stacji kolejowej Warszawa Praga (Praga Północ, Targówek) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Spornej (Ursynów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc cz.IIA (Mokotów) - wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Henrykowa (Białołęka) - wykaz uwag po sprostowaniu
Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Stadionu Narodowego (Praga Południe) - sprostowanie do wykazu uwag
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. Krasickiego (Mokotów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Zbójna Góra w rejonie ulicy Fromborskiej (Wawer) - zmiana sposobu rozpatrzenia uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasta-Ogrodu Sadyba (Mokotów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Borkowa (Wawer) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Augustówki (Mokotów) - ponowne wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowodworów Północnych (Białołęka) - wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Henrykowa (Białołęka) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowej Pragi II (Praga - Północ) - podsumowanie i uzasadnienie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Mańki - część wschodnia (Białołęka) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego (Wilanów) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Żelaznej (Wola) - wykaz uwag

Wersja standardowa