Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Twardej (Wola) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Twardej (Wola) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Twardej

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz. 871) oraz uchwały nr XXVIII/539/2004 z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Twardej, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Twardej obejmującego obszar, którego granice wyznaczają:

  • od północy: południową linią zabudowy ul. Pańskiej na odcinku od osi ul. Towarowej do osi al. Jana Pawła II;
  • od wschodu: osią ulicy al. Jana Pawła II na odcinku od południowej linii zabudowy ul. Pańskiej do osi ul. Chmielnej;
  • od południa: osią ul. Chmielnej na odcinku od osi al. Jana Pawła II do osi ul. Miedzianej, osią ul. Miedzianej oraz osią ul. Srebrnej na odcinku od osi ul. Miedzianej do osi ul. Towarowej;
  • od zachodu: osią ul. Towarowej na odcinku od osi ul. Srebrnej do południowej linii zabudowy ul. Pańskiej

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 marca 2014 r. do 23 kwietnia 2014 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: http://bip.warszawa.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2014 r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Al. Solidarności 90, sala sesji rady, parter (wejście po lewej stronie).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2014 r.

Data ogłoszenia:
13-03-2014
Data wprowadzenia:  20-03-2014
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 20-03-2014
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 21-03-2014
Zatwierdzający Marek Łapiński 21-03-2014
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 24-03-2014
Liczba odwiedzin: 8801

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe