Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zwoleńskiej (Wawer) - ponowne wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zwoleńskiej (Wawer) - ponowne wyłożenie

  Drukuj
 
Obwieszczenie Prezydenta m. st. Warszawy o terminie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zwoleńskiej
Treść

Na podstawie art. 17 pkt. 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), a także na podstawie art. 39 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr LXII/1775/2005 Rady m.st. Warszawy  z dnia  24 listopada 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zwoleńskiej, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar:

- od północy: linia będąca przedłużeniem północnej granicy działki nr ew. 7/1 z obrębu
3-11-44 od zachodniej linii rozgraniczającej wschodniej ul. Patriotów, południowa granica obrębu 3-11-41, północna granica dz. nr ew. 1 z obrębu3-11-42, zachodni brzeg Kanału Zagoździańskiego, północna granica działek nr ew. 24, 25, 30 z obr. 3-13-28, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Wiązanej, północna linia rozgraniczająca ul. Kombajnistów, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Trakt Lubelski, północna granica ul. Bronowskiej do zachodniej granicy działki nr ew. 39 z obrębu 3-13-30,
- od wschodu: zachodnia linia rozgraniczająca wschodniej ul. Patriotów od południowej linii rozgraniczającej Drogi Królewskiej, północna granica działek przy ul. Patriotów                o nr ew. 7/2, 7/1 i 70 z obrębu 3-11-57 i jej przedłużenie, linia prostopadła
do ul. Mrówczej, zachodnia linia rozgraniczająca ul. Mrówczej, południowa granica działek nr ew. 70 i 71 z obrębu 3-11-44 i jej przedłużenie, zachodnia linia rozgraniczająca wschodniej ul. Patriotów do linii stanowiącej przedłużenie granicy działki nr ew. 7/1 z obrębu 3-11-44,
- od południa: wschodnia linia rozgraniczająca ul. Trakt Lubelski, południowa linia
rozgraniczająca ul. Cylichowskiej, zachodnia linia rozgraniczająca ul. Mrówczej, południowa linia rozgraniczająca ul. Odeskiej i jej przedłużenie do zachodniej linii rozgraniczającej wschodniej ul. Patriotów,
- od zachodu: zachodnia granica działki nr ew. 39 z obrębu 3-13-30 od północnej linii rozgraniczającej ul. Bronowskiej, zachodnia granica działek nr ew. 40, 43 i 46 z obrębu 3-13-30, linia stanowiąca jej przedłużenie do południowej granicy działki nr ew. 33/1, południowa granica działki nr ew. 33/1 z obrębu 3-13-30, zachodnia granica działek nr ew.: 2/1, 2/2, 5, 6, 7, 9, 10/1, 10/2 z obrębu3-13-36, jej przedłużenie do płn. zach. granicy działki nr ew. 15/11 w obr. 3-13-36, zachodnia i południowa granica obrębu 3-13-36 do wschodniej linii rozgraniczającej ul. Trakt Lubelski.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

od 30 listopada 2011 r.do  13 stycznia 2012 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, XVII piętro PKiN, pl.Defiad 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00  - 16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 grudnia 2011 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, w Sali Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, o godz. 16.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w PKiN, pl. Defilad 1, XIII pietro pok.1349 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lutego 2012 r.               

Załączniki

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
tekst projektu planu (pdf, 1,3 MB) 
rysunek projektu planu (jpg, 5,5 MB)

Prognoza oddziaływania na środowisko
tekst prognozy (pdf, 312 KB) 
rysunek prognozy (jpg, 4,3 MB)

 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 14-11-2011
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 30-11-2011
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 30-11-2011
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-09-2012
Liczba odwiedzin: 6458
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt