Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Unii Lubelskiej - część południowa (Mokotów, Śródmieście) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Unii Lubelskiej - część południowa (Mokotów, Śródmieście) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Unii Lubelskiej - część południowa

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz uchwałą nr LXII/1780/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Unii Lubelskiej, zmienioną uchwałą nr L/1423/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r.,

a także na podstawie art. 39 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Unii Lubelskiej - część południowa, którego granice wyznaczają:

  • od północy: południowa linia rozgraniczająca ul. Stefana Batorego, zachodnia linia rozgraniczająca ul. Waryńskiego do granicy dzielnic Śródmieście i Mokotów, granica dzielnic Śródmieście i Mokotów do południowej i zachodniej granicy dz. ew. nr 1 z obrębu 1-01-13, zachodnia i południowa granica dz. ew. nr 1 z obrębu 1-01-13 i przedłużenie południowej granicy do północnej granicy dz. ew. nr 65 z obrębu 1-01-13, północna granica dz. ew. nr 65 z obrębu 1-01-13 i jej przedłużenie do granicy dzielnic Śródmieście i Mokotów, granica dzielnic Śródmieście i Mokotów do północnej granicy dz. ew. nr 100 z obrębu 5-05-11, północne granice dz. ew. nr 100 i dz. ew. nr 87 z obrębu 50511, południowa linia rozgraniczająca ul. Bagatela;
  • od wschodu: zachodnia linia rozgraniczająca Al. Ujazdowskich do ul. Klonowej, południowa linia rozgraniczająca ul. Klonowej, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Spacerowej do ul. Kujawskiej;
  • od południa: południowa linia rozgraniczająca ul. Kujawskiej, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Chocimskiej, południowa granica ciągu pieszego pomiędzy ul. Chocimską i ul. Puławską, zachodnia linia rozgraniczająca ul. Puławskiej, południowa linia rozgraniczająca ul. Rakowieckiej do ul. Wiśniowej;
  • od zachodu: zachodnia linia rozgraniczająca ul. Wiśniowej od ul. Rakowieckiej do południowej linii rozgraniczającej ul. Stefana Batorego

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, od 17 sierpnia 2015 r. do 16 września 2015 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m. st. Warszawy – bip.warszawa.pl .

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców o godzinie 16.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m. st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby, a także wskazać oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Nieprzekraczalny termin składania uwag mija 7 października 2015 r.

---------------------

OGŁOSZENIE
o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Unii Lubelskiej - część południowa

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz uchwałą nr LXII/1780/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Unii Lubelskiej, zmienioną uchwałą nr L/1423/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r.

a także na podstawie art. 39 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Unii Lubelskiej - część południowa, którego granice wyznaczają:

  • od północy: południowa linia rozgraniczająca ul. Stefana Batorego, zachodnia linia rozgraniczająca ul. Waryńskiego do granicy dzielnic Śródmieście i Mokotów, granica dzielnic Śródmieście i Mokotów do południowej i zachodniej granicy dz. ew. nr 1 z obrębu 1-01-13, zachodnia i południowa granica dz. ew. nr 1 z obrębu 1-01-13 i przedłużenie południowej granicy do północnej granicy dz. ew. nr 65 z obrębu 1-01-13, północna granica dz. ew. nr 65 z obrębu 1-01-13 i jej przedłużenie do granicy dzielnic Śródmieście i Mokotów, granica dzielnic Śródmieście i Mokotów do północnej granicy dz. ew. nr 100 z obrębu 5-05-11, północne granice dz. ew. nr 100 i dz. ew. nr 87 z obrębu 50511, południowa linia rozgraniczająca ul. Bagatela;
  • od wschodu: zachodnia linia rozgraniczająca Al. Ujazdowskich do ul. Klonowej, południowa linia rozgraniczająca ul. Klonowej, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Spacerowej do ul. Kujawskiej;
  • od południa: południowa linia rozgraniczająca ul. Kujawskiej, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Chocimskiej, południowa granica ciągu pieszego pomiędzy ul. Chocimską i ul. Puławską, zachodnia linia rozgraniczająca ul. Puławskiej, południowa linia rozgraniczająca ul. Rakowieckiej do ul. Wiśniowej;
  • od zachodu: zachodnia linia rozgraniczająca ul. Wiśniowej od ul. Rakowieckiej do południowej linii rozgraniczającej ul. Stefana Batorego

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, którego wyłożenie trwa od 17 sierpnia 2015 r.

Przedłużony termin wyłożenia ustala się do dnia 7 października 2015 r. Projekt planu wyłożony jest w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m. st. Warszawy – bip.warszawa.pl .

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m. st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby, a także wskazać oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Jednocześnie informujemy o przedłużeniu terminu do składania uwag, który upływa 21 października 2015 r.

Data ogłoszenia:
04-08-2015
Data wprowadzenia:  04-08-2015
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 04-08-2015
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 18-09-2015
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 18-09-2015
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-09-2015
Liczba odwiedzin: 2112
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe