Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Wiktoryn (Włochy) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Wiktoryn (Włochy) - wyłożenie

  Drukuj
 
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wiktoryn
Treść

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LI/1540/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wiktoryn, obejmującego obszar ograniczony:

- od północy: zachodnia granica działki ew. nr 35/4 z obrębu 2-07-21, wschodnia granica obrębu 2-07-21 dalej wschodnia granica obręb 2-08-16 (wzdłuż północnej granicy dzielnicy Włochy), wschodnia granica działki ew. nr 14/10 z obrębu 2-08-16 do przedłużenia południowej granicy działki ew. nr 4 z obrębu 2-08-16, południowa i zachodnia granica tej działki oraz zachodnia granica działki ew. nr 3 z obrębu 2-08-16 do granicy obrębu 2-08-15;
- od zachodu: wschodnia granica obrębu 2-08-15 do ul. Popularnej, północna granica ul. Popularnej do przedłużenia zachodniej granicy działki ew. nr 55 z obrębu 2-08-26, zachodnia granica działek nr ew.55, 54, 117, 104, 114 z obrębu 2-08-26, zachodnia granica działki ew. nr 62/3 z obrębu 2-08-26 i 36/3 z obrębu 2-08-31 i jej przedłużenie do południowej granicy działki ew. nr 36/4 z obrębu 2-08-31, wzdłuż południowej jej granicy, następnie zachodnia granica działek ew. nr 36/5 i 67 z obrębu 2-08-31, zachodnia linia rozgraniczająca Al. Jerozolimskich;
- od południa: południowa granica działki ew. nr 53/20 z obrębu 2-08-31 i działek
ew. nr 1/21, 12/3, 12/4 z obrębu 2-07-01 i jej przedłużenie do granicy działki ew. nr 18/1 z obrębu 2-07-02, dalej zachodnia granica działek 18/1, 18/2,  południowa granica działki nr 18/2, 19, 20 z obrębu 2-07-02;
- od wschodu: zachodnia granica działki ew. nr 3 z obrębu 2-07-02,  zachodnia granica działki ew. nr 102 z obrębu 2-07-20 i działek ew. nr 44/3, 44/2, 38, 39, 40, 44/1, 35/5, 35/4 z obrębu 2-07-21.
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 7 grudnia 2011 roku do 20 stycznia 2012 roku w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XVII , od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 grudnia 2011 roku  w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Niecała 2, parter sala nr 27,  o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w PKiN, pl. Defilad 1, piętro XIII pok. 1349, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2012 roku.

----------------------------

Dyżury projektanta planu w godz.  11.00 - 16.00 we wtorki i piątki w okresie od 7 grudnia 2011 r. do  20 stycznia 2012 r.

Kontakt z Wydziałem Planowania Miejscowego - tel. 22 545 74 41/36.
Sekretariat w pokoju nr 1706 p. XVII PKiN.

Załączniki

ogłoszenie (jpg, 424 KB)

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

tekst projektu planu (pdf, 0,9 MB) 
rysunek planu (jpg, 7,4 MB)

Prognoza oddziaływania na środowisko

tekst prognozy (pdf, 2,5 MB)
rysunek prognozy (jpg, 9,5 MB)

 

 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 01-12-2011
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 07-12-2011
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 07-12-2011
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-09-2012
Liczba odwiedzin: 5918
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe