Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Winnicy Północnej (Białołęka) - powtórne wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Winnicy Północnej (Białołęka) - powtórne wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Winnicy Północnej

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LXII/1900/2009 z dnia 17 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Winnicy Północnej, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Winnicy Północnej, którego obszar wyznacza:

  • od północy: północna granica Kanału Henrykowskiego od zachodniej granicy działki ewidencyjnej nr 1/37 z obrębu 4-01-03 do północno-zachodniej linii rozgraniczającej ulicy Aluzyjnej, północno-zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Aluzyjnej, odcinek stanowiący przedłużenie północno-zachodniej linii rozgraniczającej ulicy Aluzyjnej do wschodniej linii rozgraniczającej ulicy Modlińskiej;
  • od północnego wschodu: wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Modlińskiej do północno-zachodniej linii rozgraniczającej ulicy Sprawnej;
  • od południowego wschodu: północno-zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Sprawnej do południowo-zachodniej linii rozgraniczającej ulicy Marcina
    z Wrocimowic;
  • od zachodu: południowo-zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Marcina
    z Wrocimowic do zachodniej granicy działek ewidencyjnych nr: 24/3, 22/2, 28/22 z obrębu 4-01-03, zachodnie granice działek ewidencyjnych nr: 28/20, 28/1, 2/3, 2/9, 62, 1/2, 1/37 z obrębu 4-01-03 do północnej granicy Kanału Henrykowskiego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 21 czerwca do 26 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Białołęka,
ul. Modlińska 197, sala konferencyjna, o godz. 17.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2017 r.

Informacja o dyżurach projektantów

  • poniedziałek, godz. 9.00 - 13.00
  • środa, godz. 13.00 - 16.00

 

Data ogłoszenia:
12-06-2017
Data wprowadzenia:  12-06-2017
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 12-06-2017
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 22-06-2017
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 22-06-2017
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-06-2017
Liczba odwiedzin: 1555
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe