Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Winnicy Północnej (Białołęka) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Winnicy Północnej (Białołęka) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Winnicy Północnej

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LXII/1900/2009 z dnia 17 września 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Winnicy Północnej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Winnicy Północnej, którego obszar wyznacza:

  • od północy: północna granica Kanału Henrykowskiego od zachodniej granicy działki ewidencyjnej nr 1/37 z obrębu 4-01-03 do północno-zachodniej linii rozgraniczającej ulicy Aluzyjnej, północno-zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Aluzyjnej, odcinek stanowiący przedłużenie północno-zachodniej linii rozgraniczającej ulicy Aluzyjnej do wschodniej linii rozgraniczającej ulicy Modlińskiej;
  • od północnego wschodu: wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Modlińskiej do północno-zachodniej linii rozgraniczającej ulicy Sprawnej;
  • od południowego wschodu: północno-zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Sprawnej do południowo-zachodniej linii rozgraniczającej ulicy Marcina z Wrocimowic;
  • od zachodu: południowo-zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Marcina z Wrocimowic do zachodniej granicy działek ewidencyjnych nr: 24/3, 22/2, 28/22 z obrębu 4-01-03, zachodnie granice działek ewidencyjnych nr: 28/20, 28/1, 2/3, 2/9, 62, 1/2, 1/37 z obrębu 4-01-03 do północnej granicy Kanału Henrykowskiego,
    wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 17 listopada do 17 grudnia 2014 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, oraz na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 grudnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, na parterze, o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
7 stycznia 2015 r.

---------------

Informacja o dyżurach projektanta planu

Dyżury projektanta planu w okresie od 17 listopada do 17 grudnia 2014 r.:

  • wtorek 8.00 – 12.00
  • czwartek 12.00 – 16.00

 

Data ogłoszenia:
10-11-2014
Data wprowadzenia:  10-11-2014
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 10-11-2014
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 25-11-2014
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 25-11-2014
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-11-2014
Liczba odwiedzin: 2407
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe