Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Wiechy, Rosy, Prętowej i Ruczaj (Wilanów) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Wiechy, Rosy, Prętowej i Ruczaj (Wilanów) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Wiechy, Rosy, Prętowej i Ruczaj


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778), oraz w związku z uchwałą Nr XLI/1143/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Wiechy, Rosy, Prętowej i Ruczaj,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Wiechy, Rosy, Prętowej i Ruczaj, którego teren wyznaczają:

  • od północy: północna granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Rosy i Ruczaj uchwalonego uchwałą Nr 886 Rady Gminy Warszawa-Wilanów z dnia 26 września 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 289, poz. 7603) biegnąca wzdłuż osi pasa drogowego ulicy Prętowej, do wschodniej granicy działki nr 1 z obrębu 1-06-77;
  • od wschodu: wschodnia granica działki nr 1 z obrębu 1-06-77 do styku ze wschodnią linią rozgraniczającą ulicy Rosy w ww. miejscowym planie rejonu ulic Rosy i Ruczaj, wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Rosy wraz z trójkątem widoczności do północno-wschodniej linii rozgraniczającej ulicy Wiechy w tym planie, połączenie tego punktu odcinkiem prostopadłym do północno-wschodniej linii rozgraniczającej ulicy Wiechy, z południowo-zachodnią granicą miejscowego planu rejonu ulic Rosy i Ruczaj biegnącą wzdłuż południowo-zachodniej linii rozgraniczającej ulicy Wiechy;
  • od południa: południowo-zachodnia granica miejscowego planu rejonu ulic Rosy i Ruczaj biegnąca wzdłuż południowo-zachodniej linii rozgraniczającej ulicy Wiechy, do zachodniej granicy tego planu, tj. do linii będącej przedłużeniem zachodniej linii rozgraniczającej ulicy Ruczaj;
  • od zachodu: zachodnia granica miejscowego planu rejonu ulic Rosy i Ruczaj biegnąca wzdłuż zachodniej linii rozgraniczającej ulicy Ruczaj i jej przedłużenia, od przecięcia z południową granicą ww. planu do jego północnej granicy, biegnącej wzdłuż osi pasa drogowego ulicy Prętowej,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10 października do 9 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: http://bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się dnia 24 października 2016 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter - sala obsługi mieszkańców, o godz. 17.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m. st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby, a także wskazać oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Nieprzekraczalny termin składania uwag mija 30 listopada 2016 r.

 

---------------------

Informacja o dyżurach projektanta planu

Dyżury projektanta planu:

  • poniedziałki 10, 17, 24 października i 7 listopada 2016 r.
  • środa 2 listopada 2016 r.

w godz. 13.00 - 16.00, w miejscu wyłożenia projektu planu.

Data ogłoszenia:
29-09-2016
Data wprowadzenia:  30-09-2016
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 30-09-2016
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 26-10-2016
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 26-10-2016
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-10-2016
Liczba odwiedzin: 1415
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe