Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Trasy Mostu Północnego na odcinku od ulicy Modlińskiej do Trasy Olszynki Grochowskiej (Białołęka) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Trasy Mostu Północnego na odcinku od ulicy Modlińskiej do Trasy Olszynki Grochowskiej (Białołęka) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trasy Mostu Północnego na odcinku od ulicy Modlińskiej do Trasy Olszynki Grochowskiej


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz uchwał Rady m.st. Warszawy nr XXXI/651/2004 z dnia 27 maja 2004 r., nr XXV/843/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. oraz nr XXI/397/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r., a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trasy Mostu Północnego na odcinku od ulicy Modlińskiej do Trasy Olszynki Grochowskiej, którego granice wyznaczają:

południowo-wschodnia linia rozgraniczająca ul. Powałów; linia łącząca północno-wschodni narożnik dz. nr ew. 28 z obrębu 4-04-20 z północno-zachodnim narożnikiem dz. nr ew. 21/26 z obrębu 4-04-21; północno-zachodnie granice działek 53/1 i 54/3 z obrębu 4-04-21; linia łącząca północno-wschodni narożnik dz. nr ew. 54/3 z obrębu 4-04-21 z północno-zachodnim narożnikiem dz. nr ew. 59 z obrębu 4-04-17; północno-zachodnia granica dz. nr ew. 59, 61 i 63 z obrębu 4-04-17 oraz dz. nr ew. 40 i 39 z obrębu 4-04-18; linia łącząca północno-wschodni narożnik dz. nr ew. 39 z obrębu 4-04-18 z północno-zachodnim narożnikiem dz. nr ew. 75/2 z obrębu 4-04-18 oraz jej przedłużenie do bocznicy kolejowej; bocznica kolejowa położona po wschodniej stronie toru kolejowego na trasie Warszawa-Gdańsk do linii będącej przedłużeniem północnej granicy dz. nr ew. 35/10 z obrębu 4-05-21; linia będąca przedłużeniem północnej granicy dz. nr ew. 35/10 z obrębu 4-05-21 aż do jej przecięcia z zachodnią linią rozgraniczającą ul. Lemiesz; linia łącząca ten punkt z północno-zachodnim narożnikiem dz. nr ew. 10/3 z obrębu 4-05-24; południowa linia rozgraniczająca ul. Smugowej do przecięcia z przedłużeniem północno-zachodniej granicy dz. nr ew. 19/8 z obrębu 4-05-21; linia będąca przedłużeniem północno-zachodniej granicy dz. nr ew. 19/8 z obrębu 4-05-21 do jej przecięcia ze wschodnią granicą dz. nr ew. 9 z obrębu 4-05-23; linia łącząca ten punkt z południowo-wschodnim narożnikiem dz. nr ew. 31 z obrębu 4-05-18; linia łącząca południowo-wschodni narożnik dz. nr ew. 31 z obrębu 4-05-18 z punktem zlokalizowanym na północnej granicy dz. nr ew. 1 z obrębu 4-07-18 w odległości 52m od jej północno-wschodniego narożnika oraz jej przedłużenie do przecięcia z przedłużeniem w kierunku północnym wschodniej granicy dz. nr ew. 2 z obrębu 4-07-18; linia łącząca ten punkt z południowo-zachodnim narożnikiem dz. nr ew. 7/68 z obrębu 4-16-46; północna granica dz. nr ew. 12 z obrębu 4-16-46; zachodnia i północna granica dz. nr 7/31 z obrębu 4-16-46; zachodnia linia rozgraniczająca ul. Cieślewskich; północna granica dz. nr ew. 9 z obrębu 4-16-46; zachodnia linia rozgraniczająca ul. Płochocińskiej; północna granica obrębu 4-16-46 oraz jej przedłużenie; zachodnia krawędź korony Kanału Żerańskiego; linia łącząca południowo-wschodni narożnik dz. nr ew. 9 z obrębu 4-16-46 i północno-zachodni narożnik dz. nr ew. 4/10 z obrębu 4-16-25; północna granica dz. nr ew. 4/10 z obrębu 4-16-25 oraz jej przedłużenie do północno-wschodniego narożnika dz. nr ew. 6 z obrębu 4-16-25; zachodnia granica dz. nr ew. 44/8 z obrębu 4-16-17; linia wyznaczona przez przedłużenie północnych granic dz. nr ew. 44/8 i 45/6 z obrębu 4-16-17 do przecięcia ze wschodnią granicą dz. nr ew. 39/13 z obrębu 4-16-17; linia łącząca ten punkt z północno-wschodnim narożnikiem dz. nr ew. 41 z obrębu 4-16-17 oraz jej przedłużenie do przecięcia z północną granicą dz. nr ew. 103 z obrębu 4-16-18; linia łącząca ten punkt z punktem zlokalizowanym na wschodniej granicy dz. nr ew. 106 z obrębu 4-16-18 w odległości 12 m od jej południowo-wschodniego narożnika oraz jej przedłużenie; zachodnia linia rozgraniczająca ul. Kąty Grodziskie; południowa granica dz. nr ew. 11 z obrębu 4-16-26; wschodnia granica obrębu 4-16-25; południowa granica dz. nr ew. 12 z obrębu 6-16-25; wschodnia linia rozgraniczająca ul. Ostródzkiej; południowa granica dz. nr ew. 27/2 i 27/1 z obrębu 4-16-25; wschodnia krawędź korony Kanału Bródnowskiego; południowa linia rozgraniczająca ul. Warzelniczej; wschodnia linia rozgraniczająca ul. Białołęckiej; linia łącząca południowo-zachodni narożnik dz. nr ew. 7/1 z obrębu 4-07-04 z przyczółkiem mostu nad Kanałem Żerańskim; południowa krawędź mostu nad Kanałem Żerańskim; granica obrębów 4-07-03 i 4-07-18; linia prostopadła do granicy obrębów 4-07-03 i 4-07-18 przechodząca przez północno-wschodni narożnik dz. nr ew. 49/2 z obrębu 4-07-18; południowa oraz zachodnia (i jej przedłużenie) granica dz. nr ew. 43/3 z obrębu 4-07-18; południowa i zachodnia granica dz. nr ew. 30/2 z obrębu 4-07-18; południowa oraz zachodnia (i jej przedłużenie) granica dz. nr ew. 24/5 z obrębu 4-07-18; południowa i zachodnia granica dz. nr ew. 17 z obrębu 4-07-18; zachodnia granica działki nr ew. 16 z obrębu 4-07-18; południowa granica dz. nr ew. 5 z obrębu 4-07-18 (ul. Szklarniowa); linia wyznaczona przez połączenie północno-wschodniego narożnika dz. nr ew. 6/18 z obrębu 4-07-18 z punktem położonym na zachodniej granicy dz. nr ew. 6/2 z obrębu 4-07-18 w odległości 4m od jej północno-zachodniego narożnika i jej przedłużenie; linia wychodząca z punktu zlokalizowanego na przedłużeniu południowej granicy dz. nr ew. 6/3 z obrębu 4-07-18 w odległości 42m w kierunku zachodnim od jej południowo-zachodniego narożnika prowadzona w stosunku do niej pod kątem 55st.; linia wyznaczona przez połączenie północno-wschodniego narożnika dz. nr ew. 45 z obrębu 4-07-18 z punktem zlokalizowanym na południowej granicy dz. nr ew. 10 z obrębu 4-05-23 w odległości 12 m od jej południowo-wschodniego narożnika; południowa granica dz. nr ew. 10 z obrębu 4-05-23; linia prostopadła do południowej granicy dz. nr ew. 10 z obrębu 4-05-23 prowadzona w odległości 47 m od jej południowo-wschodniego narożnika; linia wyznaczona przez połączenie południowo-zachodniego narożnika dz. nr ew. 48 z obrębu 4-07-18 z północno-zachodnim narożnikiem dz. nr ew. 9 z obrębu 4-05-23; linia wyznaczona przez połączenie punktu zlokalizowanego na zachodniej granicy dz. nr ew. 10 z obrębu 4-05-23 w odległości około 48m od jej południowo-zachodniego narożnika z północno-wschodnim narożnikiem dz. nr ew. 25/2 z obrębu 4-05-23; linia wyznaczona przez połączenie tego punktu z południowo-wschodnim narożnikiem dz. nr ew. 45 z obrębu 4-05-23 oraz jej przedłużenie do wschodniej granicy dz. nr ew. 10/3 z obrębu 4-05-24; wschodnia granica dz. nr ew. 10/3, 24, 22 z obrębu 4-05-24; południowa granica dz. nr ew. 22 z obrębu 4-05-24 i 9/1 z obrębu 4-07-01; wschodnia granica dz. nr ew. 55 z obrębu 4-07-01; wschodnia granica dz. nr ew. 36/2 z obrębu 4-05-24; linia prowadzona w odległości 9m na południe od południowej magistrali wodociągowej; południowo-wschodnia granica dz. nr ew. 3/2 z obrębu 4-06-01; południowa granica dz. nr ew. 1 z obrębu 4-06-01 i 2 z obrębu 4-06-03 (ul. Kątskiego); wschodnia granica dz. nr ew. 3 z obrębu 4-06-03 (ul. Fleminga); południowa linia rozgraniczająca ul. Ekspresowej; zachodnia granica dz. nr ew. 28/8 z obrębu 4-06-02 (ul. Liczydło) do ul. Tarasowej; wschodnia linia rozgraniczająca ul. Liczydło; południowa granica obrębu 4-04-20; wschodnia granica dz. nr ew. 26 z obrębu 4-04-20,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 marca do 18 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: http:// www.bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 9 kwietnia 2018 r. w Sali nr 126, w siedzibie Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Modlińska 197, I piętro, o godz. 17.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 14 maja 2018 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):
- opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
- opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

---------------

Informacja o dyżurach projektantów planu

Dyżury projektanta odbywać się będą w terminie wyłożenia  projektu planu do wglądu publicznego tj.  od 19 marca 2018 r. do 18 kwietnia 2018 r. w miejscu wyłożenia projektu planu, ul. Marszałkowska 77/79 - na parterze w sali konferencyjnej,  we wtorki  w godz. 8.00 – 12.00. oraz czwartki w godz. 11.30 - 15.30
 

Data ogłoszenia:
26-02-2018
Data wprowadzenia:  07-03-2018
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 07-03-2018
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 09-04-2018
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 09-04-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 09-04-2018
Liczba odwiedzin: 7959
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe