Kanał Wyżej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy (Ursynów) - wyłożenie

Treść
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) i w związku
z Uchwałą Nr LXXXV/2212/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar, którego granice wyznaczają:
od północy: północna granica obrębu 1-10-02 stanowiąca granicę dzielnic Ursynów i Mokotów m.st. Warszawy, od wschodu i południowego wschodu: wschodnia granica obrębów: 1-10-02,
1-10-09, od zachodu: zachodnia granica obrębów: 1-10-09, 1-10-02 stanowiąca wschodnią granicę Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Ursynowa Północnego.
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 18 sierpnia 2017 roku do 18 września 2017 roku, w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 oraz na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 września 2017 roku w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, al. Komisji Edukacji Narodowej, sala 136, o godz. 18.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia  przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 października 2017 r. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.
------------------------------
Informacja o dyżurach projektantów planu
Dyżury projektanta planu odbywać się będą od 29 sierpnia 2017 r.:
• w miejscu wyłożenia planu, ul. Marszałkowska 77/79 - na parterze w sali konferencyjnej : 
               ◦ w każdy wtorek w godz. 8.00 – 12.00 i czwartek w godz. 11.30 – 15.30
                (od 29 sierpnia 2017 r.)
• w Szkole Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej 1.:  
               ◦ w sobotę 2 września 2017 r. w godz. 10.00 – 13.00


Załączniki
ogłoszenie (pdf, 74 KB)
 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
tekst projektu planu
rysunek projektu planu
 
Prognoza oddziaływania na środowisko:
tekst prognozy
rysunek prognozy
 
formularz uwagi do projektu planu (do wypełnienia odręcznie)
formularz uwagi do projektu planu (do wypełnienia na komputerze i wydrukowania)


Data ogłoszenia
2017-08-08

Data wprowadzenia:  08-08-2017

<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu osiedla Powsin w rejonie ul. Czekoladowej (Wilanów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy pomiędzy ulicami Madalińskiego, Puławską i Olesińską (Mokotów) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Ochota Centrum w okolicy pętli tramwajowej Banacha (Ochota) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Drewnianej 8 (Śródmieście) - wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Marysin Wawerski (Wawer) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Targówka Fabrycznego w rejonie ul. Księżnej Anny (Targówek)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ekspresowej (Białołęka)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu stacji kolejowej Warszawa Praga (Praga Północ, Targówek) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Spornej (Ursynów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc cz.IIA (Mokotów) - wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Henrykowa (Białołęka) - wykaz uwag po sprostowaniu
Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Stadionu Narodowego (Praga Południe) - sprostowanie do wykazu uwag
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. Krasickiego (Mokotów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Zbójna Góra w rejonie ulicy Fromborskiej (Wawer) - zmiana sposobu rozpatrzenia uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasta-Ogrodu Sadyba (Mokotów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Borkowa (Wawer) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Augustówki (Mokotów) - ponowne wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowodworów Północnych (Białołęka) - wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Henrykowa (Białołęka) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowej Pragi II (Praga - Północ) - podsumowanie i uzasadnienie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Mańki - część wschodnia (Białołęka) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego (Wilanów) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Żelaznej (Wola) - wykaz uwag

Wersja standardowa