Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy (Ursynów) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy (Ursynów) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) i w związku
z Uchwałą Nr LXXXV/2212/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar, którego granice wyznaczają:

  • od północy: północna granica obrębu 1-10-02 stanowiąca granicę dzielnic Ursynów i Mokotów m.st. Warszawy,
  • od wschodu i południowego wschodu: wschodnia granica obrębów: 1-10-02,
    1-10-09,
  • od zachodu: zachodnia granica obrębów: 1-10-09, 1-10-02 stanowiąca wschodnią granicę Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Ursynowa Północnego.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 18 sierpnia 2017 roku do 18 września 2017 roku, w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 oraz na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 września 2017 roku w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, al. Komisji Edukacji Narodowej, sala 136, o godz. 18.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia  przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 października 2017 r. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

------------------------------

Informacja o dyżurach projektantów planu
Dyżury projektanta planu odbywać się będą od 29 sierpnia 2017 r.:

w miejscu wyłożenia planu, ul. Marszałkowska 77/79 - na parterze w sali konferencyjnej : 
               ◦ w każdy wtorek w godz. 8.00 – 12.00 i czwartek w godz. 11.30 – 15.30
                (od 29 sierpnia 2017 r.)
w Szkole Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej 1.:  
               ◦ w sobotę 2 września 2017 r. w godz. 10.00 – 13.00

Data ogłoszenia:
08-08-2017
Data wprowadzenia:  08-08-2017
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 08-08-2017
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 17-08-2017
Zatwierdzający Marek Łapiński 18-08-2017
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-08-2017
Liczba odwiedzin: 3040
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe