Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy w rejonie ulicy Mikołajskiej - część II w części obszaru oznaczonego symbolem przeznaczenia 12.2 MN-W (Włochy) - ponowne wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy w rejonie ulicy Mikołajskiej - część II w części obszaru oznaczonego symbolem przeznaczenia 12.2 MN-W (Włochy) - ponowne wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy w rejonie ulicy Mikołajskiej - część II w części obszaru oznaczonego symbolem przeznaczenia 12.2 MN-W

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.2016 poz. 778 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XLIII/1025/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy w rejonie ulicy Mikołajskiej zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar:

  • od północy: północna granica działek ewidencyjnych nr 76/2 i 72  z obrębu 20815,
  • od zachodu: wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Czereśniowej,
  • od południa: południowa granica działki ewidencyjnej nr 123, wschodnia granica działek ewidencyjnych nr 123, 122, 101, 100/1, 100/2, 99, 98/2, południowa granica działki 103 z obrębu 20815,
  • od wschodu: zachodnia linia rozgraniczające ulicy Naukowej,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 7 listopada 2016 roku do 7 grudnia 2016 roku w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy www.bip.warszawa.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 21 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, sala obsługi mieszkańców, o godz. 17.00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, z dopiskiem mpzp Mikołajska II w części 12.2MN-W, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2017 roku.

---------------

Informacje dodatkowe
  • Dyżur projektanta planu odbędzie się w dniu 14 i 28 listopada 2016 roku w godz. 13.00 - 16.00

  • Kontakt z Wydziałem Planowania Miejscowego - tel. 22 443 74 41/36
  • Sekretariat wydziału: ul. Marszałkowska 77/79, pokój 603
Data ogłoszenia:
27-10-2016
Data wprowadzenia:  31-10-2016
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 31-10-2016
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 10-11-2016
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 10-11-2016
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-11-2016
Liczba odwiedzin: 887
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe